Dzisiaj jest niedziela, 24 czerwca 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 07 z dnia 14.02.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Walentynkowe życzenia
Którzy nauczyciele stracą pracę?
Nagrodzeni za migrantów
Liczba cudzoziemców rośnie, bo... musi
Jak stworzyć specjalną strefę i jak jej nie stworzyć
Akt oskarżenia za dopalacze w Mieszkowicach
Rond powinno być więcej
Brukselę wygrali gimnazjaliści
Sport

Liczba cudzoziemców rośnie, bo... musi

W województwie zachodniopomorskim działa 17 organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Jak podaje Urząd Marszałkowski, z przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności wynika, że nasz region wśród mniejszości narodowych najliczniej zamieszkują obywatele polscy pochodzenia ukraińskiego (4 482 osób), następnie niemieckiego (3 165), rosyjskiego (505), białoruskiego (471), żydowskiego (302), litewskiego (248), ormiańskiego (88), słowackiego (56) i czeskiego (55).
Oprócz mniejszości narodowych są także mniejszości etniczne, czyli tworzone przez grupy ludności, która nigdy nie miała własnego państwa. Najliczniejszą mniejszość etniczną w naszym województwie stanowią Romowie (1002), potem są Łemkowie (247) i Tatarzy (99). Mieszka u nas także 57 obywateli RP posługujących się językiem kaszubskim, mającym w Polsce prawny status języka regionalnego.


Mówiliśmy o polskich obywatelach innego pochodzenia. A jak jest z obywatelami innych państw?
Popularne powiedzenie mówi, że koszula bliższa ciału - czyli że własny interes bierze górę nad uprzedzeniami. Tak dzieje się u nas z zatrudnianiem cudzoziemców. Na Pomorzu Zachodnim obserwujemy obecnie rekordowo niskie bezrobocie i brak rąk do pracy. Zmusza to przedsiębiorców do poszukiwania pracowników na wschodzie Europy. Jak informuje Urząd Marszałkowski, rok 2016 był rekordowy również i pod tym względem, gdyż pracodawcy złożyli w naszym województwie ponad 55 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. To trzy razy więcej niż w 2015 roku. Najchętniej poszukiwała ich branża turystyczna i budownictwo, a najbardziej pożądani byli obywatele Ukrainy. Robiąc zakupy w szczecińskich supermarketach, łatwo dostrzec ich pracujących np. przy kasach.
Tzw. uproszczona procedura oświadczeniowa pozwala zatrudnić cudzoziemca na nie dłużej niż 6 miesięcy, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wskazuje że już od dwóch lat w Zachodniopomorskiem wzrasta chęć krótkoterminowego (do 6 miesięcy) zatrudnienia obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.
W 2016 r. w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu Zachodnim złożono ponad 55 tys. takich oświadczeń (w całej Polsce 634 tys.) wobec ponad 18 tys. w 2015. Zamierzający podjąć pracę w Polsce obcokrajowiec musi mieć dokument pobytowy, czyli wizę lub zezwolenie na zamieszkanie. W ubiegłym roku przy składaniu oświadczeń ten wymóg spełniał co trzeci cudzoziemiec.
(rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska