Dzisiaj jest wtorek, 16 października 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 14 z dnia 04.04.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Przeciw atakowi na samorządność
Karetka z Polski czy z Niemiec?
Skracamy wieżę o 4 m
Pomnik będzie usunięty
Banie mają nową przewodniczącą
Spór o boisko i o coś jeszcze
20-lecie Uhuru - obchody rozpoczęte
Sport

Przeciw atakowi na samorządność

Kartę samorządności przyjęły 16 marca przez aklamację organizacje zrzeszające polskie jednostki samorządu terytorialnego. To wyraz sprzeciwu wobec zapowiadanych przez rząd zmian w prawie. Na Forum Samorządowym w Warszawie spotkało się ponad półtora tysiąca prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z całej Polski. Sygnatariusze karty „stanowczo sprzeciwiają się odbieraniu kompetencji gminom, powiatom i województwom i przekazywaniu ich administracji centralnej”. Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, uczestnicy Forum domagają się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju. - Z wypowiedzi polityków partii rządzącej oraz z publicystyki wynika, że powinniśmy obawiać się ograniczenia podstawowych praw obywatelskich oraz centralizacji państwa - powiedział przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski. - Jeżeli tysiące samorządowców i urzędników samorządowych Jarosław Kaczyński sprowadza do słowa „patologia”, to świadczy to nie tylko o pogardzie wyrażanej wobec owych samorządowców i urzędników, ale także wobec obywateli, którzy te osoby wybrali - stwierdził prezes Unii Miasteczek Polskich Ludwik Węgrzyn. Z kolei marszałek województwa zachodniopomorskiego i jednocześnie prezes Związku Województw RP Olgierd Geblewicz mówił: - Musimy razem, jednym głosem mówić o demontażu państwa. Ale pamiętajmy, że wszystkie osiągnięcia gmin, miast, powiatów i województw to faktycznie sukcesy mieszkańców. Pokazujmy im to, wtedy oni, gdy rzeczywiście to odczują, będą po naszej stronie.

Organizatorami Forum było sześć organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.
(rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska