Dzisiaj jest niedziela, 24 czerwca 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 20 z dnia 16.05.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
2 miliony zł do zwrotu
Nowy dyrektor Dolnej Odry
Czemu to nie obchodzi władz Chojny?
Kto nie szczepi dzieci?
Rozmawiali nie tylko o Swobnicy
Piszę o tym, co mi najbliższe
Czas na rybkę
Sport

Kto nie szczepi dzieci?

Ostatnimi czasy dosyć głośno jest o obowiązku szczepienia dzieci w Polsce. Jak w każdej dyskusji, również i tu, głosy dzielą się na te popierające szczepienia dzieci już od pierwszego dnia życia oraz te, które są przerażone trzydziestoma siedmioma zalecanymi i obowiązkowymi dawkami. O co tyle szumu? Otóż w Polsce dzieci szczepione są m.in. przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze czy różyczce (to tylko niektóre choroby, a na liście znajduje się ich siedemnaście).

Wioletta Rożko
Temat podejmujemy nie bez kozery, ponieważ na sesji Rady Powiatu w Gryfinie 28 kwietnia dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w tym mieście Wioletta Rożko omawiała ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016. W tym punkcie poruszono m.in. temat uchylania się rodziców od obowiązkowych szczepień. Pod koniec zeszłego roku w naszym regionie nie zaszczepiono 27 dzieci (co przekłada się na 43 opiekunów prawnych). Jak wygląda działanie sanepidu w takich przypadkach? W zasadzie jest to dopiero druga instancja. W przychodniach co kwartał przeprowadzane są kontrole i sporządzana jest imienna lista osób uchylających się od szczepień ochronnych. Rodzice otrzymują najpierw wezwanie z przychodni, a dopiero później właśnie z sanepidu. Ten wysyła upomnienie, a gdy to nie pomaga, sprawę przekazuje się wojewodzie, który może nałożyć na rodzica lub opiekuna karę grzywny. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło z Gryfina aż 11 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania egzekucyjnego i nałożenia grzywny (kwota ta wyniosła 4 300 zł).

Radny Jan Gładkow pytał, czy większość omawianych przypadków wynikała z zaniedbania i zapominalstwa, czy rodzice jednak nie szczepią dzieci świadomie. W. Rożko nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zaznaczyła jednak, że szczepienia są obecnie obowiązkowe, a jeśli rodzic nie chce szczepić dziecka, powinien udać się do lekarza specjalisty, który może orzec przeciwwskazania co do tego typu zabiegów ze względów zdrowotnych.

Głos zabrał również radny Tomasz Mirakowski, zaznaczając, że nie zgadza się z modelem szczepień panujących w Polsce. Podkreślił też, że omawiana sytuacja może wynikać z niewiedzy części rodziców i być może małej liczby programów kierowanych do nich na ten temat.
Zalecenia, by szczepić dzieci w pierwszej dobie życia szczepionkami przeciw WZW typu B i gruźlicy, występują jeszcze jedynie w Bułgarii, Chorwacji i Portugalii. W pozostałych krajach unijnych dzieci szczepi się po ukończeniu drugiego miesiąca życia.

Podsumowując swoje wystąpienie, powiatowa inspektor sanitarna zaznaczyła, że odnotowano spadek zachorowań na ospę wietrzną, świnkę i różyczkę, natomiast coraz częściej pojawia się borelioza.
Tekst i fot. Marta Walkowiak

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska