Dzisiaj jest wtorek, 16 października 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 24 z dnia 13.06.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ponownie zawiadamiają rzecznika
Gorąca kopalnia
Nowy radny w Chojnie
Kościoły z dotacją
Sygnaliści znów na podium
Wędkarskie mistrzostwa okręgu
Sport

Ponownie zawiadamiają rzecznika

Rada Miejska Chojny 8 czerwca ponownie podjęła decyzję o zawiadomieniu rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu przez burmistrza Adama Fedorowicza dyscypliny finansowej w gminie. Jest to powtórka uchwały z grudnia ub.r., jednak potem zawiadomienie wróciło, gdyż brakowało pewnych szczegółów, np. dat, kiedy doszło do naruszenia przepisów. Teraz, na wniosek siedmiu radnych, uzupełniony projekt poddano ponownie pod głosowanie. Punktu tego nie było w porządku obrad zwołanej na wniosek burmistrza sesji, ale wprowadzono go po jej rozpoczęciu (dziesięcioma głosami przy trzech wstrzymujących się).
Zarzuty są głównie pokłosiem trwającej w ub. roku przez wiele miesięcy kontroli komisji rewizyjnej, sprawdzającej powstanie w byłej szkole w Krajniku Górnym Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań. W tym samym budynku burmistrz z rodziną zajmuje komunalne mieszkanie. Na czas jego remontu korzystał on z pomieszczeń Centrum. Według radnych najemca mieszkania korzysta z części wspólnych budynku, których przebudowa została dofinansowana ze środków unijnych, czyli wykorzystano je niezgodnie z przeznaczeniem. Poza tym, jak czytamy w załączniku do uchwały, burmistrz płaci gminie za korzystanie z tych części wspólnych mniej, niż wynikałoby to z obliczeń. Ponadto Rada Miejska zarzuca A. Fedorowiczowi, że doprowadził do konieczności zwrotu przez gminę 1,453 mln zł (z odsetkami) dofinansowania za naruszenie procedur przy projekcie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto burmistrz jako szef Urzędu Miejskiego nie odprowadzał w terminie składek ubezpieczeniowych pracowników i zaliczek na poczet podatku dochodowego, a na dofinansowanie kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku Godkowa Osiedla zaciągnął pożyczkę bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Do tych i innych zdarzeń miało dość w kilku ostatnich latach. Radca prawny Krzysztof Judek oznajmił, że karalność tego typu czynów mija po trzech latach. - Wnioskodawcy mają tego świadomość - odparł przewodniczący rady Piotr Mróz.
Za złożeniem zawiadomienia głosowało 9 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się.

Jak już informowaliśmy, radni na grudniowej sesji zdecydowali też o powiadomieniu prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza i zawiadującą Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań dyrektorkę Centrum Kultury Barbarę Andrzejczyk. Prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo.
(rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska