Dzisiaj jest wtorek, 16 października 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 38 z dnia 19.09.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Odkrycie sprzed 7 tysięcy lat
Nie wolno zmarnować kapitału dobra między Polakami i Niemcami
Kiedy ludzie zrozumieją, że to niebezpieczne?
Pogranicze - ziemia nieznana
Jak informować o skażeniu wody?
Wyrok w sprawie boiska
Sport

Odkrycie sprzed 7 tysięcy lat

W sobotę zakończyły się tegoroczne prace archeologiczne przy starożytnych kręgach, leżących półtora kilometra od Nowego Objezierza w gminie Moryń. Wszystko zaczęło się od zdjęcia wykonanego z powietrza w ub. roku przez cedynianina Norberta Pająka - członka grupy Motoparalotnie nad Odrą. Na polu widoczne były wyraźnie tajemnicze kręgi. Przed tysiącami lat mieszkający tu ludzie wykopali wokół wzgórza kilka pierścieni szerokich na dwa metry rowów. Przez wieki zapełniły się ziemią i są niewidoczne, ale okazuje się, że zboże w tych miejscach rośnie trochę inaczej, a ten zmieniony odcień widoczny jest tylko z dużej wysokości przed żniwami.

Zdjęcie wykonane przez Norberta Pająka
- członka grupy Motoparalotnie nad Odrą

Kilka tygodni temu rozpoczęły się tu wykopaliska, prowadzone przez zespół archeologów ze Szczecina, Gdańska i Poznania pod kierunkiem: prof. Lecha Czerniaka z Gdańska, dr Agnieszki Matuszewskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Łukasza Pospiesznego z PAN i Marcina Dziewanowskiego - doktoranta z UAM w Poznaniu. Jak mówi nam dr Matuszewska, jest to czyste stanowisko kultury ceramiki wstęgowej kłutej, datowane na 4800-4600 rok przed naszą erą, czyli sprzed blisko 7 tysięcy lat (wczesny neolit), a więc o blisko 2 tys. lat starsze niż słynne megality z angielskiego Stonehenge. Odkopano już fragmenty glinianych garnków, narzędzia z krzemienia i ślady palisady.

Ostatnie tegoroczne prace A. Matuszewskiej na stanowisku
pod Nowym Objezierzem (fot. rr)

Dr A. Matuszewska podczas promocji „Rocznika Chojeńskiego w 2015 r.
(fot. rr)
Takie kręgi w języku archeologów to rondele, bo rondel to element fortyfikacji z epoki kamienia. Budowla mogła służyć także celom kultu religijnego i jako obserwatorium astronomiczne. W naszym województwie do tej pory nie natrafiono na takie znalezisko, a w całej Polsce było kilka takich odkryć, ale żadna z tych budowli nie jest tak złożona konstrukcyjnie. Prace wykopaliskowe pod Nowym Objezierzem mają być kontynuowane w następnym sezonie.

Dr Matuszewska z Katedry Archeologii US jest znana na naszym terenie. W 2014 r. na konferencji historycznej podczas Dni Cedyni mówiła o pochodzącej z młodszej epoki kamienia budowli megalitycznej koło Golic, a rok później opublikowała w VII tomie „Rocznika Chojeńskiego” artykuł „Legendy jako źródło identyfikacji obiektów megalitycznych. Przykład mikroregionu cedyńskiego” i omawiała swój tekst podczas prezentacji czasopisma w Chojnie w grudniu 2015 r.
Robert Ryss

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska