Dzisiaj jest sobota, 17 listopada 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 49 z dnia 05.12.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Marszałek chce od gminy miliona
Kto się wycofuje?
16 milionów dla Kołbacza
Budżet bez okowów
Seniorze, dotknij gotyku!
Rozpoczęła się rozbudowa przedszkola
Nadal nie chcą ryczałtu
Sport

16 milionów dla Kołbacza

Dawne opactwo cystersów w Kołbaczu (gmina Stare Czarnowo) dostanie blisko 16 mln zł dotacji na przystosowanie przestrzeni spichlerza do celów kulturalnych i wystawienniczych. Spichlerz urządzono w XVI wieku w części nawy kościoła.
Dotacja przyznana została parafii w Kołbaczu, która jest właścicielem tego niezwykle cennego zabytku, wprowadzonego w 2014 roku na elitarną listę pomników historii. W województwie zachodniopomorskim zaszczytu tego dostąpiła jeszcze tylko katedra w Kamieniu Pomorskim oraz kolegiata i mury obronne w Stargardzie. Projekt przewiduje wykorzystanie na cele wystawiennicze trzech kondygnacji spichlerza i wykonanie windy. Odsłonięta zostanie wewnętrzna elewacja, ukazując elementy architektury nie tylko gotyckiej, ale i romańskiej. Rewitalizacja obejmie też Dom Konwersów, gdzie mieści się obecnie restauracja. Planowane jest tam zachowanie funkcji gastronomicznej oraz odtworzenie miejsca na konferencje. Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Koncepcję rewitalizacji przedstawił 27 listopada dr inż. architekt Maciej Płotkowiak, autor m.in. projektu odbudowy kościoła Mariackiego w Chojnie. Zakończenie prac przewidywane jest na 2020 rok.
(tekst i fot. rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska