Dzisiaj jest sobota, 17 listopada 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 49 z dnia 05.12.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Marszałek chce od gminy miliona
Kto się wycofuje?
16 milionów dla Kołbacza
Budżet bez okowów
Seniorze, dotknij gotyku!
Rozpoczęła się rozbudowa przedszkola
Nadal nie chcą ryczałtu
Sport

Budżet bez okowów

Wstępny projekt budżetu Chojny na 2018 rok przedstawiła na sesji Rady Miejskiej 30 listopada skarbniczka gminy Agnieszka Górska. Jest to plan finansowy już bez ograniczeń programu naprawczego, obowiązującego tu przez ostatnie dwa lata. Nie znaczy to, że gmina wyszła całkiem na prostą, gdyż musi spłacać 11,4 mln zadłużenia (w tym pożyczka z budżetu państwa), a - co ważniejsze - nadal za dużo wydaje w stosunku do swych dochodów. Co prawda na przyszły rok planuje się - w przeciwieństwie do wielu ostatnich lat - dochody bieżące nieznacznie wyższe od bieżących wydatków, lecz mimo to nieoficjalnie mówi się, że nieuniknione będzie głębsze niż dotąd przerzedzenie sieci gminnych szkół (zwłaszcza filialnych, bo te zlikwidować jest najłatwiej), gdyż to oświata pochłania zdecydowanie najwięcej pieniędzy (34 proc. wszystkich wydatków). Po likwidacji gimnazjów i przekształceniu każdej wiejskiej podstawówki w szkołę ośmioklasową wydawać trzeba będzie jeszcze więcej.

Przyszłe 12 miesięcy to rok wyborów samorządowych, więc w tym czasie niepopularnych decyzji zapewne nie należy się spodziewać. Za to lista zapowiadanych inwestycji jest dłuższa niż w minionych latach. Są na niej m.in.: za 595 tys. zł budowa kanalizacji sanitarnej do Jelenina, za 472 tys. udział w tworzeniu chojeńskiej części wojewódzkiej ścieżki rowerowej z Godkowa w stronę Trzcińska-Zdroju, za 400 tys. budowa remizy w Nawodnej, za 225 tys. uzbrojenie działek pod budynki mieszkalne między ul. Żwirki i Wigury, Odrzańską i Narciarską. W planach jest też wydanie 350 tys. na przebudowę ul. Zielonej - czyli na mityczną wręcz inwestycję, która zapowiadana jest już od blisko ćwierćwiecza, ale zawsze na zapowiedziach się kończyło. Na funkcjonowanie Centrum Kultury (razem z ośrodkiem w Krajniku Górnym) przeznaczono 1,254 mln, a na bibliotekę 440 tys.

Ogółem dochody budżetu gminy planowane są na 54,677 mln zł, w tym dochody bieżące 52,627 mln i majątkowe 2,050 mln. Wydatki oszacowano na 54,758 mln, w tym bieżące 51,961 mln i majątkowe 2,797 mln. Zadłużenie w wysokości 11,4 mln zł stanowić będzie 21 proc. dochodów. Dodajmy, że w latach 2014-15 dług przekraczał 17 mln, a w tym roku spadł do niespełna 13 mln, co jest efektem rygorów oszczędnościowych.

Jak podkreśliła skarbniczka, gmina pozytywnie odczuwa dobrą koniunkturę na sprzedaż nieruchomości i dochody z tego tytułu są wyższe od zakładanych.
(rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska