Dzisiaj jest czwartek, 23 maja 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 01 z dnia 02.01.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nasz naukowiec inauguruje obchody w Wiedniu
Jak mały Jasio wyobraża sobie dekomunizację
W Cedyni myślą o prawdziwym muzeum
Stacja nie do poznania
Samorządowe budżety
Trzcińsko na razie bez budżetu
Sport

Nasz naukowiec inauguruje obchody w Wiedniu

Wielkie wyróżnienie spotkało historyka z Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. dr. hab. Jana M. Piskorskiego. 11 stycznia w Wiedniu swym wykładem zainauguruje on Rok Stulecia Republiki Austrii. Został zaproszony przez przewodniczącego komitetu obchodów Heinza Fischera - prezydenta Austrii w latach 2004-2016. W wiedeńskim ratuszu, w obecności setek gości z całego świata, nasz uczony mówić będzie o idei Europy, republiki i demokracji. Następnie weźmie udział w debacie o problemach dzisiejszej Europy, która ponownie staje się areną gospodarczych i narodowych egoizmów, a która odczuwa deficyt solidarności i integrujących, uniwersalnych idei. Jak zaznacza prof. Piskorski, demokracja zrodziła się około 2,5 tys. lat temu ze strachu przed tyranią, a u jej podstaw leży kompromis, który miał służyć przezwyciężeniu zemsty i dzięki temu zapewnić państwu skuteczność nawet w takich sprawach, w których jedna połowa obywateli opowiada się „za”, a druga jest „przeciw”.
Wykład z 11 stycznia zapoczątkuje w 2018 roku wiele wydarzeń związanych z austriackim jubileuszem. Będą to wystawy, koncerty, wykłady, szkolne konkursy itd.

Prof. Jan M. Piskorski kieruje na Uniwersytecie Szczecińskim Zakładem Porównawczych Studiów Europejskich. Wykładał na trzech kontynentach. Jego książki publikowane są m.in. w Europie i USA, w tym przynosząca mu chyba największą sławę praca „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie” (polskie wydanie: PIW 2010). W 2017 roku ukazał się wybór jego tekstów pt. „Polska – Niemcy. Blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa” (Bellona 2017). Piskorski znany jest też z temperamentu publicystycznego i eseistycznego, pisząc barwnym językiem dla najpoważniejszych czasopism w Polsce i za granicą. Bywa częstym gościem w Chojnie i okolicy, zaprzyjaźniony jest z tutejszym stowarzyszeniem Terra Incognita i z „Gazetą Chojeńską”. W 2015 roku napisał słowo wstępne do książki redaktora naczelnego Roberta Ryssa „Iść po granicy”.
(m)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska