Dzisiaj jest czwartek, 23 maja 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 11 z dnia 13.03.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Pieniądze na most w Siekierkach zatwierdzone
Warunkowe umorzenie
Gęsto od wydarzeń i emocji
Trzcińsko jednak bez budżetu?
Sporne okręgi
Poszukiwany: gospodarz z wizją!
Plac posmutniał...
Sport

Pieniądze na most w Siekierkach zatwierdzone

Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 lutego podjął uchwałę o przeznaczeniu ponad 7 mln zł na rewitalizację dawnego kolejowego mostu na Odrze w Siekierkach (gmina Cedynia) na potrzeby turystycznego ruchu pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi 7,183 mln zł brutto, z czego 85 procent samorząd województwa otrzyma w formie dofinansowania z Unii Europejskiej. O projekcie tym pisaliśmy kilkakrotnie. Decyzja sejmiku oznacza, że - wbrew niedawnym sporom - gmina Cedynia nie musi z własnego budżetu wyłożyć ponad 1 mln zł na wkład własny, gdyż obowiązek ten wziął na siebie inwestor, czyli województwo, a konkretnie podległy Urzędowi Marszałkowskiemu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa.

Na moście - oprócz ścieżki pieszo-rowerowej - powstać ma też platforma widokowa (jak na tym projekcie)

Decyzja w sejmiku nie zapadła jednomyślnie i przeszła tylko dzięki głosom radnych PO i PSL. Radni PiS sugerowali, że Zarząd Województwa ukrywa pismo od wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzego Materny, który w sierpniu napisał do marszałka Olgierda Geblewicza, że resort planuje podwyższyć most w Siekierkach, by przystosować go do wyższej klasy żeglowności. „Wykonanie jakichkolwiek prac modernizacyjnych mostu powinno być uzależnione od konieczności zapewnienia parametrów wymaganych na drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym” - napisał wtedy wiceminister. O sprawie pisaliśmy w nr. 51-52 z ub. roku. Wyjaśniając nam te wątpliwości, Urząd Marszałkowski przypomniał, że most w Siekierkach składa się z dwóch części. Fragment polski prowadzi nad rozlewiskami Odry, skąd nasyp prowadzi do niemieckiego mostu nad głównym korytem Odry i ten odcinek jest własnością Deutsche Bahn AG. Dlatego w sprawie żeglowności rzeki w tym miejscu tylko rząd RFN może prowadzić inwestycję dotyczącą podniesienia przęsła. Ścieżka rowerowa z polskiej części przebiegać ma tu po demontowalnych elementach, które w razie prowadzenia jakichkolwiek poważniejszych robót będą mogły być łatwo usunięte.

Niemiecka (zachodnia) część mostu

Podczas obrad sejmiku 27 lutego marszałek Geblewicz odparł radnym PiS, że minister żeglugi śródlądowej powinien wiedzieć, który most jest czyj, a kwestia podwyższenia przęsła na niemieckim moście musi być przedmiotem negocjacji obu rządów. Mimo to opozycyjni radni z PiS i SLD domagali się zablokowaniu inwestycji turystycznej do czasu podwyższenia drugiego mostu. Jednak uchwałę podjęto i prace mają ruszyć w przyszłym roku.

Miejmy nadzieję, że takie widoki na moście w Siekierkach odejdą wkrótce do przeszłości

Przypomnijmy, że planowana na moście w Siekierkach ścieżka rowerowa ma być zwieńczeniem powstającej właśnie Trasy Pojeziernej, biegnącej szlakiem dawnych torów kolejowych od Siekierek przez gminy Cedynia, Moryń, Chojna, Trzcińsko-Zdrój aż do wschodnich krańców województwa. - Aktualnie trwa ocena ofert na roboty budowlane i jeśli nie zostaną wniesione uwagi, to w drugiej połowie marca przewidywane jest wyłonienie wykonawcy i podpisanie umów na realizację dwóch etapów: Trzcińsko - Godków i Godków - Siekierki. Wiosną wykonawca rozpocząłby budowę - mówi nam Mariusz Sikora z działającego w Urzędzie Marszałkowskim zespołu koordynującego budowę dróg rowerowych.
Dzięki przejezdności mostu powstałoby połączenie budowanych u nas tras z istniejącą już rozbudowaną siecią dróg rowerowych po niemieckiej stronie. Parę z nich przebiega tuż za Odrą, m.in. międzynarodowy szlak Odra - Nysa, którym można przejechać od Bałtyku do Sudetów.
Robert Ryss

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska