Dzisiaj jest niedziela, 20 stycznia 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 13-14 z dnia 27.03.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia wielkanocne
Ukrzyżowanie przez cnoty albo o poszukiwaniu róży
Wallenrod w Centrum Kultury?
Inwestować w walory
W Chojnie jeszcze bardziej międzynarodowo
Burmistrz Chojny o stanie zabytków
Sport

W Chojnie jeszcze bardziej międzynarodowo

W kolejnym międzynarodowym projekcie programu Erasmus+ uczestniczy od września Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Nosi nazwę „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („Struggle against violent extremism”). Koordynatorem jest organ administracji oświatowej z tureckiego miasta Konya. Inni partnerzy to szkoła średnia i wyższa uczelnia z tego samego miasta, realizująca przedsięwzięcia edukacyjne firma PIA z Velenje w Słowenii, szwedzka szkoła średnia Nyströmska Skolan z Söderköpingu, stowarzyszenie z węgierskiego miasteczka Köszeg i ZSP z Chojny.

Tureckie nauczycielki (z tyłu) podczas spotkania w piątek
rozdawały drobne upominki

Od 18 do 24 marca w Chojnie odbyło się szkoleniowe spotkanie nauczycieli ze wszystkich partnerskich instytucji. Rozmawiał z nimi także gryfiński starosta Wojciech Konarski.

Projekt ma na celu: wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem zagrożeń i reagowaniem na przejawy postaw ekstremistycznych wśród młodzieży oraz kształtowanie postaw młodzieży w duchu poszanowania godności każdego człowieka, wolności, krytycznego myślenia, przestrzegania praw człowieka i wartości demokratycznych, przeciwstawiania się postawom ekstremistycznym, dyskryminacji, fałszywym stereotypom. Chodzi również o tworzenie ram współdziałania różnych instytucji. W trakcie realizacji prowadzone są m.in. badania ankietowe i wywiady z mieszkańcami miast partnerskich, powstaną tematyczne materiały edukacyjne i plany lekcji. Planowane są też szkolenia uczniów.
(tekst i fot. rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska