Dzisiaj jest czwartek, 23 maja 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 22 z dnia 29.05.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Komisja podejrzewa przestępstwo
Radni twardo uzasadniają
Mnogość wokalistów
Targi w Schwedt
W Trzcińsku nie tylko disco polo
Poznawali wnętrze i podziemia zabytku
Sport

Komisja podejrzewa przestępstwo

W czwartek 24 maja udało się wreszcie dokończyć sesję Rady Miejskiej w Chojnie. Przypomnijmy, że zaczęła się ona 26 kwietnia, ale została przerwana. Miała być dokończona 10 maja, ale radni ponownie przełożyli jej dokończenie - tym razem na 24 maja. Za każdym razem zapalnym punktem był przedstawiony już czwarty raz przez burmistrza Adama Fedorowicza projekt uchwały o likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Kontrowersje u radnych wywołuje fakt, że ZGM administruje komunalnym mieszkaniem zajmowanym przez burmistrza w budynku Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym. Centrum było w marcu kontrolowane przez Urząd Wojewódzki i radni domagali się udostępnienia im pokontrolnego protokołu. Odmowa burmistrza stała się dwukrotnie przyczyną przerwania sesji. W końcu protokół przekazał Urząd Wojewódzki (wnioski zrelacjonowaliśmy przed tygodniem). Przypomnijmy, że kontrola uznała, iż wskutek przebudowy i powiększenia mieszkania burmistrza z 84 do blisko 195 metrów kw. (robi on to na swój koszt) doszło do zmiany warunków realizacji projektu, na mocy którego gmina otrzymała unijne dofinansowanie na Centrum Kształcenia. Adaptacja poddasza na mieszkanie zmieniła strukturę dachu i elewacji, co naruszyło zasady zawarte w decyzji o przyznaniu w 2011 roku dofinansowania, gdyż gmina nie dostała na to zgody od Instytucji Zarządzającej. Może to oznaczać konieczność zwrotu części pieniędzy. Burmistrz nie zgadza się z takimi ustaleniami.

Na dokończonej 24 maja sesji radna Elżbieta Lach w imieniu komisji rewizyjnej przedstawiła wyniki kontroli Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Komisja podejrzewa burmistrza oraz byłego dyrektora ZGM o popełnienie przestępstwa na szkodę gminy. Polegać ma ono m.in. na antydatowaniu pism, bezpłatnym udostępnieniu burmistrzowi pomieszczeń Centrum Kształcenia (na czas remontu jego mieszkania), nienaliczeniu dodatkowych opłat w związku z powiększeniem mieszkania. Dlatego we wnioskach zobowiązano przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia prokuratury. W kwestii zadłużenia ZGM komisja uważa, iż celowo nierzetelnie prowadzono tam rejestr pism. Radni wnoszą więc o przeprowadzenie finansowego audytu w ZGM i skontrolowanie tej instytucji przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Protokół rada przyjęła w zasadzie jednogłośnie, bo głosowało za tym 10 radnych, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. Stanisław Drapaluk w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu, mimo obecności na sesji. Nieobecni byli: Michał Burak, Bronisław Krzyżanowski, Jacek Prus i Radosław Stec.

W głosowaniu nad likwidacją ZGM radni po raz czwarty odrzucili uchwałę. Nikt nie opowiedział się za likwidacją, 9 radnych było przeciw. Wstrzymał się Patryk Szczapa, a S. Drapaluk ponownie nie głosował. Radni wychodzą z założenia, że likwidacja może utrudnić analizę dokumentów, zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem mieszkania burmistrza. Ponadto wątpliwości wzbudza przejęcie przez gminę długu ZGM.

Tuż po sesji poprosiliśmy burmistrza Fedorowicza o skomentowanie zarzutów, jakie padły pod jego adresem. Odparł on, iż na razie nie komentuje, a wkrótce wyda w tej sprawie oświadczenie.
Robert Ryss

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska