Dzisiaj jest czwartek, 23 maja 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 25 z dnia 19.06.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Kto z absolutorium?
Wielobarwny kraj, wielobarwne życie
Polsko-niemiecka przeszłość i przyszłość.
Wspólna codzienność

Festyn na Ziemi Bańskiej
Honorowi krzymowianie
Aby Dzień Zabytku był co dzień
Sport

Kto z absolutorium?

Do końca czerwca rady gmin mają czas na rozpatrzenie uchwał w sprawie absolutorium dla burmistrzów i wójtów za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W naszym powiecie absolutoryjne sesje odbyły się już w trzech gminach.


Mieszkowice jednogłośnie
Najmniej problemów było 14 czerwca z udzieleniem absolutorium burmistrzowi Mieszkowic Andrzejowi Salwie. Uchwałę przyjęto bez dyskusji i jednogłośnie (nieobecny był radny Grzegorz Kaczmarek). Ubiegłoroczny budżet przedstawiła skarbniczka gminy Bożena Misiewicz. Dochody zrealizowano w 99,3% i wyniosły one 33,156 mln zł, w tym bieżące 31,946 mln (99,1%) i majątkowe 1,210 mln (103,7%). Wydano 30,383 mln (96,6% planowanej kwoty), z czego wydatki bieżące to 27,849 mln (96,4%), a majątkowe (inwestycyjne) 2,434 mln (98,5%). Aż 35% wydatków poszło na oświatę (10,512 mln, z czego 6,249 mln stanowiła rządowa subwencja). Bardzo ważny wskaźnik, czyli stosunek bieżących dochodów do bieżących wydatków jest zdecydowanie pozytywny, bo nadwyżka operacyjna przekroczyła 4 mln zł. Z największych wydatków inwestycyjnych można wymienić 1,564 mln na budowę drogi osiedlowej (ul. Kazimierza Wielkiego i Szczerbcowa), 220 tys. na pierwszy etap remontu schodów przy rynku, 143 tys. na odcinek ścieżki rowerowej z Mieszkowic do Wierzchlasu, 98 tys. na budowę świetlicy wiejskiej w Sitnie. Dużym sukcesem było zmniejszenie w ub. roku zadłużenia z 8,352 mln zł do 6,195 mln, przy czym od stycznia do grudnia nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa i skarbniczka Bożena Misiewicz
gratulują sobie absolutorium

Dziękując za absolutorium, burmistrz z dużym uznaniem wyraził się o skarbniczce, która ma duży wkład w uporządkowanie mieszkowickich finansów.

Burmistrz G. Kotowicz po absolutorium

Cedynia też jednogłośnie
Dzień wcześniej w Cedyni również jednogłośnie otrzymała absolutorium burmistrz Gabriela Kotowicz, tyle że przed głosowaniem salę opuścił najbardziej opozycyjny radny Tomasz Siwiela (nieobecna była jeszcze Monika Rogowska). W tej gminie dochody w 2017 roku wyniosły ostatecznie 20,754 mln zł (97,5% planowanej pierwotnie kwoty), w tym bieżące 20,238 mln, a majątkowe 0,517 mln. Wydatki to 21,449 mln (95% planu), z czego bieżące 19,065 mln, a majątkowe 2,424 mln. Nadwyżka operacyjna osiągnęła 1,173 mln, choć ogółem zanotowano blisko 700 tys. zł deficytu. Na oświatę przeznaczono 6,531 mln (33% wszystkich wydatków), z czego subwencja stanowiła 3,666 mln. Wśród największych ubiegłorocznych inwestycji są: przebudowa szkoły w Cedyni (895 tys.), rozbudowa remizy w Czachowie (300 tys.), zmiana lokalizacji placu zabaw w Cedyni wraz z budową parkingu (168 tys.), dotacja dla OSP Osinów na zakup wozu strażackiego (128 tys.), dotacja na zabytki (105 tys.), chodniki na ul. Kościuszki i w Lubiechowie Górnym (100 tys.), dokumentacja przebudowy ul. Willowej, Kolonii i Bolesława Chrobrego (98 tys.).


Widuchowa bez rozstrzygnięcia
Jako pierwsza zajęła się absolutorium Rada Gminy w Widuchowej, bo już 13 czerwca przed południem. Choć teoretycznie dotyczyć to ma tylko finansów, jednak nierzadko w różnych gminach na pierwsze miejsce wychodzi lokalna polityka. Podobnie było tutaj, gdzie wójt Anna Kusy-Kłos ma przeciw sobie większościową opozycję. Choć zdominowana przez opozycję komisja rewizyjna przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium (pozytywnie zaopiniowała go Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie), to jednak uchwała o udzieleniu absolutorium nie przeszła. Głosowało za nią pięciu radnych (Marek Boruta, Zbigniew Dwojak, Dariusz Filipiak, Janusz Kulka i Marcin Łowicki), Agnieszka Malik była przeciw, a sześcioro wstrzymało się od głosu (Marzena Gęsiak, Jadwiga Hasiuk, Małgorzata Jankowska, Bogdan Kosmalski, Katarzyna Nazar i Sebastian Pomykała). Nieobecni byli: Marcin Janiak, Zdzisław Merski i Magdalena Puzik. Zgodnie z przepisami, uchwalenie absolutorium wymaga opowiedzenia się za tym bezwzględnej większości, czyli co najmniej ośmiu radnych.
Dochody Widuchowej wyniosły w ub. roku 20,266 mln (96% planu), a wydatki 19,102 mln (83%). Zadłużenie na koniec grudnia to ok. 10 mln zł. Na na inwestycje wydano 419 tys., czyli zaledwie 12% planowanej kwoty, gdyż nie rozpoczęto kilku kluczowych przedsięwzięć. Na przeszkodzie przebudowy nadodrzańskich Bulwarów Rybackich stoi przede wszystkim konieczność modyfikacji projektu, który okazał się w kilku punktach wadliwy, m.in. nie uwzględniając ukształtowania terenu. Z kolei wskutek nierozstrzygniętych kwestii własnościowych nie budowano przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast na remont drogi w Marwicach nie udało się wyłonić wykonawcy.
Najwięcej dyskusji wywołały Bulwary Rybackie. Radna Hasiuk pytała, jak wójt chce usunąć wady projektu, skoro nie kontaktuje się z autorem. Anna Kusy-Kłos zarzuciła jej, że narzuca współpracę z autorem, który wykonał zły projekt i był nadwornym projektantem gminy w poprzedniej kadencji. J. Hasiuk twierdzi, że zmian dokonać może tylko autor, bo tak przewidywała umowa, a wady istniejącego od wielu lat projektu wynikły ze zmiany przepisów. Wójt przekonuje, że ma być nowy projekt.


W tym tygodniu nad rozliczeniem ubiegłorocznego budżetu debatować będą radni w kolejnych gminach: w środę w Baniach, a w czwartek w Chojnie, gdzie komisja rewizyjna złożyła wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska