Dzisiaj jest sobota, 21 lipca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 31-32 z dnia 31.07.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Pol’and’Rock Festival - program
Awans z Brwic
Widuchowa inwestuje
Radni uzasadniają ostro
Na Gotyckim Szlaku
Dofinansowanie na zabytki i infrastrukturę
Koalicja dla Bramy Świeckiej?
Sport

Widuchowa inwestuje

W lipcu ogłoszono przetargi na długo oczekiwane ważne inwestycje w gminie Widuchowa. Jedna z nich to przebudowa Bulwarów Rybackich, której kosztorys wynosi 1,874 mln zł, w tym blisko 64 proc. dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otwarcie ofert nastąpi 10 sierpnia. Jak wiadomo, obecnie największą trudnością w naszym kraju jest znalezienie wykonawcy, zwłaszcza takiego, który zmieści się w zaplanowanych kosztach.

Druga inwestycja to przebudowa ponad kilometra drogi gminnej w Marwicach (też dofinansowana przez Urząd Marszałkowski ze środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Przewidywany koszt to 464,5 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 82 tys. (17 procent).
Trzecim ważnym przedsięwzięciem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie. Urząd Marszałkowski dopłaca tu gminie ponad 318 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otwarcie ofert przewidziano na 3 sierpnia.

Wizualizacja otwartej strefy aktywności

To nie koniec widuchowskich inwestycji. 25 lipca, w przerwie obrad sesji Rady Gminy, tuż po uchwaleniu przez radnych zmian w budżecie, wójt Anna Kusy-Kłos i skarbnik Marcin Bachta podpisali umowę na dofinansowanie budowy otwartych stref aktywności OSA. Niezbędne było zapewnienie wkładu własnego gminy w wysokości 164 tys. zł. Łączny koszt projektu to prawie 292 tys., z czego 127 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W Lubiczu, Czarnówku, Marwicach i Żarczynie przewidziano wariant podstawowy OSA, obejmujący siłownię plenerową z minimum sześcioma urządzeniami oraz strefę relaksu (ławki, plenerowe urządzenia do gier planszowych lub stół do ping-ponga, trampolina itp., zagospodarowanie zieleni). Wariant rozszerzony ma powstać w Widuchowej (to, co w wariancie podstawowym plus sprawnościowy plac zabaw i ogrodzenie terenu).

Ponadto w ubiegłym tygodniu rozpoczęto montaż nowych placów zabaw w Krzywinie, Rynicy, Żarczynie i Dębogórze. Koszt każdego to ok. 25 tys. zł. Urząd Marszałkowski dołożył do tego przedsięwzięcia ponad 67 tys. zł w ramach PROW.
(rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska