Dzisiaj jest sobota, 21 lipca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 31-32 z dnia 31.07.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Pol’and’Rock Festival - program
Awans z Brwic
Widuchowa inwestuje
Radni uzasadniają ostro
Na Gotyckim Szlaku
Dofinansowanie na zabytki i infrastrukturę
Koalicja dla Bramy Świeckiej?
Sport

Dofinansowanie na zabytki i infrastrukturę

Na remont zabytkowego Pałacyku pod Lwami w Gryfinie samorząd województwa przeznaczył blisko 3 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane prace obejmują elewację i stolarkę, przystosowanie piwnicy i pierwszego piętra do prowadzenia działalności kulturalnej, a także roboty przy fontannie na dziedzińcu, przy oczku wodnym i drodze dojazdowej.

Gryfiński Pałacyk pod Lwami bardzo potrzebuje remontu

Władze Gryfina podpisały też z Urzędem Marszałkowskim umowę w ramach RPO WZ, dotyczącą uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pomorskiej. Chodzi m.in. o budowę dróg wewnętrznych i oświetlenia, kanalizację deszczową, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę kanału melioracyjnego. Całkowity koszt to prawie 3 mln zł, w tym ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania.

Sejmik Województwa przyznał też m.in.: 40 tys. zł na prace konserwatorskie przy elewacji północnej i wschodniej baszty więziennej w Kołbaczu (gm. Stare Czarnowo), 20 tys. na drugi etap remontu wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Cedyni oraz 15 tys. zł na naprawę drewnianej konstrukcji dachu kościoła w Góralicach (gm. Trzcińsko-Zdrój).
(tekst i fot. rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska