Dzisiaj jest sobota, 21 lipca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 31-32 z dnia 31.07.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Pol’and’Rock Festival - program
Awans z Brwic
Widuchowa inwestuje
Radni uzasadniają ostro
Na Gotyckim Szlaku
Dofinansowanie na zabytki i infrastrukturę
Koalicja dla Bramy Świeckiej?
Sport

Koalicja dla Bramy Świeckiej?

Czytając w numerze 29 „Gazety Chojeńskiej” piękne życzenia dla chojeńskich zabytków: „Droga Bramo Świecka, przez wieki chroniłaś Chojnę i jej mieszkańców, świadczyłaś o ambicjach miasta (...). Bramo trwaj” - postanowiłem podzielić się z mieszkańcami następującą informacją i poprosić o wspólne działania. Od kwietnia 2018 r. jako starosta - przedstawiciel Skarbu Państwa sprawuję nadzór nad Bramą Świecką. Obecnie mam już dokumentację (z pozwoleniem na budowę) na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Fatalny stan budowli w tej chwili wymaga skupienia się na tym zakresie. Jest też pomysł na później na zagospodarowanie i ożywienie zabytku, ale to nie na tę chwilę. Jednak obecnie muszę i chcę się odwołać do mieszkańców oraz tych środowisk, którym zależy, aby chojeńskie zabytki wyglądały nie tylko świetnie, ale również służyły mieszkańcom. Dlatego proszę Was, abyście na podstawie tej informacji skierowali grupowe i indywidualne pisma do wojewody zachodniopomorskiego, a także ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wskazując na wartość historyczną i znaczenie tego zabytku dla Chojny, ale również dla Polski. Równocześnie pismo powinno zawierać prośbę o pozytywne rozpatrzenie wystąpień starosty gryfińskiego (ostatnie z 8 maja br.) o przyznanie dotacji na niezbędne prace określone w dokumentacji, szacowane łącznie na kwotę 850 tys. zł (I i II etap).
Otwarty jestem także na inne pomysły i inicjatywy w tej sprawie (kontakt e-mailowy: starosta@gryfino.powiat.pl, facebook: Powiat Gryfiński - ludzie i wydarzenia).
Mam nadzieję, że po działaniach, jakie wykonały stowarzyszenie, młodzież szkolna, media lokalne oraz osoby indywidualne, nie trzeba już większości przekonywać, że warto wspierać i dbać o przestrzeń, otoczenie, w którym żyjemy, w szczególności o atuty i potencjał, jakim dla Chojny są zabytki. Zachęcam więc (tak jak napisano w jednym z artykułów „Gazety Chojeńskiej” w marcu br., poświęconym zabytkom) do „stworzenia koalicji wokół właściciela Bramy Świeckiej”.
Starosta gryfiński Wojciech Konarski

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska