Dzisiaj jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 50 z dnia 11.12.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ciąg dalszy kłopotów z mieszkaniem b. burmistrza
Czy będzie nowy przystanek kolejowy?
Dwa kawałeczki uratowane
Kto w komisjach?
Ślubują i rezygnują
Z wizytą w Katalonii
Sport

Kto w komisjach?

Kolejne nowo wybrane rady gmin wyłoniły składy swych komisji. Szczególnie istotna jest komisja rewizyjna, bo do jej zadań należy m.in. kontrola wójta czy burmistrza oraz podległych mu placówek. Wszędzie muszą powstać też komisje skarg, wniosków i petycji (nakazuje to w całym kraju nowa ustawa sejmowa).

Wojciech Łosowski
Chojna
W Chojnie na drugiej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej wybrano 29 listopada nową komisję rewizyjną. Na jej czele stanął Wojciech Łosowski. Poza nim w skład wchodzą: Agnieszka Sikora i Halina Szczygieł. Uchwałę poparło 12 radnych, nikt nie był przeciw, a od głosu wstrzymali się: Norbert Oleśków i Halina Szczygieł, która stwierdziła, że trzyosobowy skład jest zbyt szczupły. Przewodniczący rady Radosław Karwan przyznał jej rację, ale zaznaczył, że radę czekają wybory uzupełniające (w miejsce Marcina Pisanki, który musiał zrzec się mandatu, bo został wiceburmistrzem), a skład komisji zawsze można rozszerzyć.
Powołaną jednogłośnie komisję skarg, wniosków i petycji tworzą w Chojnie: Małgorzata Wójcik (przewodnicząca), Beata Malecka i Małgorzata Przybylska. Na czele pięcioosobowej komisji gospodarki finansowej, rolnictwa i rozwoju społeczno-gospodarczego stoi Agnieszka Sikora (przy zatwierdzaniu całego składu od głosu wstrzymał się tylko Norbert Oleśków). Komisją gospodarki komunalnej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, handlu, usług, ochrony mienia pokieruje Anna Panas (członków zaakceptowano jednogłośnie). Przewodniczącym komisji kultury, oświaty, turystyki, zdrowia i opieki społecznej został Marek Bednarz, a skład uchwalono jednomyślnie.

Henryk Domaradzki
Mieszkowice
Tego samego dnia swe komisje wybrała też Rada Miejska Mieszkowic. Oto skład komisji rewizyjnej: Henryk Domaradzki (przewodniczący), Konstanty Michałowski, Maria Skowrońska, Mateusz Srokowski i Maria Spirzak. Komisja skarg, wniosków i petycji: Maria Spirzak (przewodnicząca), Henryk Domaradzki, Grzegorz Kaczmarek, Konstanty Michałowski i Maria Skowrońska. Przewodniczącą komisji oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej i opieki społecznej została Bożena Dorywalska. Na czele komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i przestrzegania prawa stanął Grzegorz Kaczmarek. Przy podejmowaniu uchwały wstrzymał się on od głosu, a poza tym składy wszystkich komisji i ich przewodniczących wybrano jednogłośnie.

Piotr Sobczyński
Moryń
W Radzie Miejskiej Morynia wybrana na drugiej sesji 5 grudnia komisja rewizyjna ma następujący skład: Piotr Sobczyński (przewodniczący), Renata Barylska (wiceprzewodnicząca), Artur Dybizbański, Piotr Sobczyński, Barbara Sołoducha i Józef Wszołek. Komisja skarg, wniosków i petycji wygląda następująco: Anna Sobczyńska (przewodnicząca), Józef Wszołek (wiceprzewodniczący), Renata Barylska, Anatol Markowski i Barbara Sołoducha. Na czele komisji rozwoju gospodarczego i polityki społecznej stanęła Iwona Hirt. Delegatem gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania został - na wniosek burmistrza Józefa Piątka - sekretarz gminy Jerzy Choroszewicz.
Wszystkie uchwały w tych sprawach radni podjęli jednogłośnie.

Widuchowa
Już na pierwszej sesji 21 listopada jednogłośnie powołano komisję rewizyjną, choć w jej skład weszli wyłącznie radni grupy wójt Anny Kusy-Kłos: Małgorzata Łęczewska, Zbigniew Pałka, Jan Rębacz i Agnieszka Szefler. Podobnie jednorodnie wygląda komisja skarg, wniosków i petycji (Kamila Grzybowska, Grzegorz Gunia, Bogusława Siebert i Anna Zawadzka), ale tu przeciw głosowała cała czteroosobowa opozycja: Jadwiga Hasiuk, Łukasz Mańkowski, Maria Markowicz i Agnieszka Smętek. Ta sama czwórka była przeciw podczas powoływania komisji finansów i gospodarki, a trzy osoby nie poparły uchwały dotyczącej komisji samorządu i oświaty.

Alicja Burzyńska
Banie
Tu 4 grudnia wszystkie komisje powołano jednogłośnie. Skład komisji rewizyjnej jest następujący: Alicja Burzyńska (przewodnicząca), Renata Miecznikowska (wiceprzewodnicząca), Anna Biernat, Joanna Kamińska i Tadeusz Kufel. Komisja skarg, wniosków i petycji: Joanna Osiewalska (przewodnicząca), Renata Miecznikowska (wiceprzewodnicząca), Alicja Burzyńska, Tadeusz Kufel, Izabela Wilk.

Andrzej Urbański (fot. FB)
Gryfino
Nietypowo wyglądało wyłanianie komisji Rady Miejskiej 22 listopada w Gryfinie. Wszystkimi przewodniczącymi zostali przedstawiciele większościowej opozycji, bo ugrupowanie burmistrza Mieczysława Sawaryna nie zgłosiło swych kandydatów ani nie uczestniczyło w tych głosowaniach, podobnie jak w kilku innych tego dnia.
Na czele komisji rewizyjnej stoi Andrzej Urbański, a pozostali członkowie to: Roland Adamiak, Zbigniew Kozakiewicz, Tomasz Namieciński, Magdalena Pieczyńska, Roman Polański i Jolanta Wisińska. Komisja skarg, wniosków i petycji: Roman Polański (przewodniczący), Wanda Hołub, Elżbieta Kasprzyk, Marcin Para, Marcin Pazik, Maciej Puzik, Marek Sanecki, Zenon Trzepacz i Piotr Zwoliński. Na czele komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego jest Wanda Hołub, komisji planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, inwestycji i ochrony środowiska - Maciej Puzik, a komisji budżetu, finansów, rolnictwa i aktywności gospodarczej - Marek Sanecki.
(tekst i fot rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska