Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 51-52 z dnia 20.12.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nie potrzebuję świąt
Trybunał o Skrzypczyku: prawo prasowe niezgodne
z konstytucją

Zatrzymaj się i żyj
Augustin byłby rad
Bez entuzjazmu
Kronika wypadków königsberskich
Apel do byłych robotników przymusowych
Senatorska wizyta
Sport

Apel do byłych robotników przymusowych

Zakład Badań Niemcoznawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zwracają się z gorącym apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – robotników przymusowych/niewolników III Rzeszy, zatrudnionych w przemyśle, rolnictwie, usługach i domach niemieckich w okresie II wojny światowej na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego (Niemcy).
Celem inicjatywy jest uratowanie przed zapomnieniem na dzisiejszym Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim pamięci o pracy i martyrologii Polaków, wysyłanych ze swoich ojczystych stron do pracy dla Niemiec hitlerowskich i zachowanie tej pamięci dla następnych pokoleń, na czas, gdy jedynie dokumenty i relacje Państwa zaświadczać będą o Waszych biografiach lat 1939-1945 - zarazem o tym rozdziale niemieckiej winy, zapewne też o przypadkach ludzkiego traktowania ze strony niemieckich właścicieli i pracodawców. Państwa pozytywny odzew na nasz apel i opowiedzenie o swoich okupacyjnych biografiach pozwoliłby także walnie wzbogacić naszą wiedzę o dziejach Polaków na Pomorzu Zachodnim, ważnej dla badań naukowych, ich popularyzacji i pracy edukacyjnej z młodym pokoleniem. Miałby on też wielkie znaczenie dla pamięci tych przedstawicieli pokoleń, które urodziły się długo po wojnie i którym nie było dane poznać prawdy o okupacyjnych przeżyciach swoich przodków.

Państwa wspomnienia, zdjęcia i dokumenty walnie wzbogacą projekt Zakładu Badań Niemcoznawczych i Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość na temat robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim. Do współpracy w realizacji tego projektu zostają zaproszone polskie i niemieckie instytucje naukowe, muzealne i edukacyjne Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego.
Jednocześnie zobowiązujemy się do respektowania Państwa woli w zakresie niepublikowania określonych partii Państwa wspomnień. W pełni świadomi, iż wiek wielu z Państwa nie pozwoli na osobiste dotarcie do nas, wyrażamy pełną gotowość spotkania z Państwem w wyznaczonych miejscach, z mieszkaniem włącznie.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Zakład Badań Niemcoznawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, ul. Krakowska 71-79, Szczecin 71-017, tel. 91 444 30 18 (pon. - czw.) lub tel. komórkowy: 501 525 675 albo do redakcji „Gazety Chojeńskiej”.

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Stępiński- kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych IHiSM US
Andrzej Łazowski - prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska