Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 49 z dnia 03.12.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Lustracja w Trzcińsku-Zdroju
Wojewoda w Chojnie o drogach
Najlepsza fryzura w Polsce
Pieniądze na rekultywację
Historia stara i nowa
Podziękowania dla skarbniczki
Strażacy bez kompleksów
Znów bez zgody na nowe stawki za wodę i ścieki
Gryfińskie teatry w kraju
Laury recytatorek
Zakończenie współpracy z Holendrami
Sport

Podziękowania dla skarbniczki

Skarbnik Barbara Sawastian
i burmistrz Andrzej Salwa
Skarbnik gminy Mieszkowice Barbara Sawastian odchodzi na emeryturę. Na sesji 21 listopada, w myśl obowiązującego prawa, radni formalnie odwołali ją z pełnionej funkcji. Zgodnie z przepisami, będzie jeszcze na trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia pracy i w tym czasie - jak powiedział burmistrz Andrzej Salwa - nastąpi płynne przekazanie obowiązków następcy. Przygotowała już projekt budżetu na 2014 rok, więc najważniejsze czynności są wykonane. Chociaż oficjalne pożegnanie strażniczki gminnych finansów nastąpi w późniejszym okresie, to już obecnie wiele osób (sołtysi, dyrektorzy szkół) dziękowało jej za współpracę, podkreślając fachowość oraz konkretne i przejrzyste decyzje.

Barbara Sawastian była skarbniczką od 1992 roku, a więc prawie przez cały okres odrodzonego samorządu. Już choćby tak długi czas pracy na tym stanowisku, kiedy zmieniali się szefowie gminy, opcje polityczne, przeplatały lata tłuste z chudymi - świadczy o jej profesjonalizmie. Była finansistką z prawdziwego zdarzenia, nie dając się wciągać w polityczne potyczki. Na sesjach zabierała głos tylko wtedy, gdy ją poproszono, mówiąc krótko i konkretnie, bez żadnych umizgów do kogokolwiek. Na ostatniej sesji, gdy np. rolnicy użalali się na niższe tegoroczne dochody i tym samym postulowali obniżenie podatku rolnego, wyjaśniła dobitnie, że rolnik nie płaci podatku dochodowego, lecz podatek od własności.
(tekst i fot. tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska