Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 51 z dnia 17.12.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ośrodek w Krajniku otwarty
Skutki huraganu
Przejazd pod lupą
Na inwestycje ekologiczne
Mniej papierosów do Niemiec
Aktywna dwunastka
Konkurs Wiedzy o Europie
Pomoc dla bezdomnych
Sport

Aktywna dwunastka

Przewodniczący PRZIR Wiesław Pawelec
- Miejsce dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowe - powiedział przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Wiesław Pawelec, otwierając 10 grudnia w Gogolicach (gmina Trzcińsko-Zdrój) posiedzenie tego gremium. Wyjaśnił, że chodzi o niezwykłą aktywność tutejszego środowiska na różnych polach, a w szczególności w pozyskiwaniu funduszy na szeroko rozumiane potrzeby lokalnej społeczności. Przewodniczący dodał, iż ma nadzieję, że inni pójdą śladami tych pozytywnych działań.

Wiceprzewodniczący Lidera Pojezierza Ireneusz Kostka
Na posiedzenie rady zaproszono szereg osób, związanych głównie z rolnictwem i środowiskiem wiejskim. Obecni byli m.in.: kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach Małgorzata Wojtyła, główny doradca Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Aleksandra Zielińska, zastępca kierownika Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach Ryszard Laska, prezes stowarzyszenia „Gogolander” w Gogolicach Róża Ryczańczyk, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z gminy Trzcińsko-Zdrój oraz władze tej gminy, reprezentowane przez wiceburmistrza Józefa Szotta, przewodniczącego RM Antoniego Śliwińskiego oraz kierownika referatu budownictwa Urzędu Miejskiego Piotra Bugajskiego. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”. Zrzesza ono 12 gmin na wschód i południe od Trzcińska. Z naszego powiatu przystąpiła do niego gmina Trzcińsko-Zdój, zaś pozostałe należą do LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzcińsko - jak tłumaczono - nie jest separatystą z jakichś politycznych względów, lecz skorzystało z tego, że grupa myśliborska już wcześniej się zorganizowała i zaczęła efektywnie działać. Do tej pory jest to rzeczywiście - jak zawarto w nazwie - „Lider Pojezierza”.
Prezes Gogolandera Róża Ryczańczyk
O efektach kilkuletniej działalności mówił wiceprezes LP Ireneusz Kostka. Przedstawił nie tylko widoczne gołym okiem finansowe korzyści w postaci inwestycji za pozyskiwane środki unijne, lecz także niebywałą aktywizację niektórych środowisk. Nie sposób byłoby wymienić inicjatywy podjęte w 12 gminach. Do szczególnie aktywnych należy Trzcińsko. Niedawno pisaliśmy o wielkim wyróżnieniu, jakie spotkało Różę Ryczańczyk, która została zwycięzcą konkursu „Lider Pomorza Zachodniego”. Wcześniej radny i zarazem sołtys Góralic Robert Kowalski wygrał konkurs na supersołtysa z obszaru gmin zrzeszonych w Liderze Pojezierza. Szereg małych projektów, kulinarnych pokazów, rękodzieła itp. odbyło się przy udziale czterech gminnych kół gospodyń wiejskich. Gmina Trzcińsko realizowała także parę projektów o dużym ciężarze gatunkowym. Między innymi przebudowano i pięknie urządzono świetlicę wiejską w Gogolicach, gdzie zorganizowane było omawiane spotkanie.

Aleksandra Zielińska
z ZODR Barzkowice
I. Kostka barwnie opowiadał o projektach międzynarodowych, wyjazdach zagranicznych, wystawach, targach organizowanych w ramach projektów LP (m.in. organizowano słynne targi rolne „Polagra”). Zaznaczył, iż Lokalne Grupy Działania funkcjonują we wszystkich krajach unijnych i są szerokie możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy. Taką współpracę podjęto już z Litwą i Czechami. Kostka przybliżył też perspektywy finansowe na lata 2014-2020. Będzie podobna pula środków do wykorzystania.

O perspektywach polityki rolnej w świetle funduszy na rozwój obszarów wiejskich w następnej siedmiolatce mówiła także przedstawicielka ZODR w Barzkowicach Aleksandra Zielińska. Z kolei współgospodyni spotkania Róża Ryczańczyk poinformowała o nowych zamierzeniach swego stowarzyszenia i miejscowych działaczy. Dla rozbawienia gości jako przerywnik w poważnej dyspucie zaprezentowała quiz skojarzeniowy, polegający na tym, iż z wyświetlonego obrazu należało odczytać przysłowie czy ludowe porzekadło. Z kolei szefowa miejscowego KGW Barbara Purgal poczęstowała uczestników spotkania ciasteczkami - żółwikami z niespodzianką. W środku każdego była karteczka z przysłowiem. Moje zawierało sentencję: „Kto po wódce wylewny, u tego sekret niepewny”. No - święta prawda. Zapewne tą maksymą kierował się Hans Kloss, James Bond i wielu innych.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska