Dzisiaj jest poniedziałek, 18 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 10 z dnia 11.03.2014

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Burmistrz po przejściach kandyduje po raz piąty
Bociany już są!
Swobodnie o Swobnicy - krok następny
Dwie wieże
Zabytek: chluba czy kłopot?
Zabytki chronione
Czy będzie McDonald w Osinowie?
Tłusty czwartek, Popielec, psotne środopoście
Polsko-niemieckie zapusty
Nie zapraszają radnego
Co z tą wodą?
Sport

Swobodnie o Swobnicy - krok następny

Kiedy pięć lat temu rozpoczęliśmy cykl - dyskusję w „Gazecie Chojeńskiej” pod hasłem „Swobodnie o Swobnicy” (SOS - patrz zakładka na www.gazetachojenska.pl), były wówczas różne propozycje, jak uratować zamek w Swobnicy i czym ma być po remoncie. Teraz widzimy pierwsze efekty, zamek jest w dobrych rękach, przejęty przez gminę Banie. Sukcesywnie jest remontowany, powstał nowy dach, wyremontowano też wieżę. Ale wiadomo, że nie tylko remont jest potrzebny. Obok tego musi powstać pomysł na przyszłość: czym będzie zamek po inwestycjach.


Swobnica to nie tylko zamek. Jest tam bajkowe otoczenie, a co najważniejsze - wieś i jej mieszkańcy. Muszą też powstawać inicjatywy oddolne. Zamek w przyszłości może przynieść rozwój wsi (wizyty turystów z pobliskich dużych miast, jak Szczecin, Berlin czy Gorzów). Miejmy też nadzieję, że przyniesie też pieniądze i pracę dla mieszkańców. Jest to doskonałe miejsce na weekendowy wypoczynek w opartej o jeziora malowniczej wsi z tajemniczym zamkiem, który też posiadał kiedyś swoje jezioro. Ile trzeba tam zainwestować, aby na nowo można było tam bezpiecznie pływać?
Za kilka dni zacznie się projekt polsko-niemiecki właśnie pod hasłem „Swobodnie o Swobnicy”. Inicjatorem i pomysłodawcą jest Andrzej Łazowski - prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, wydawca monografii tego miejsca. Autorem książki o Swobnicy jest znany dziennikarz Roman Czejarek z Warszawy, wielki miłośnik swobnickiego zamku. Projekt realizuje gmina Banie z partnerem z Niemiec - organizacją pozarządową HOP aż z Wolgastu. HOP zajmuje się transgraniczną siecią w delcie Odry.
Jednym z celów jest zwrócenie uwagi na zamek i wieś jako jedność. Dlatego też proponuje się stworzenie wieloletniego wprowadzania w przestrzeń dobrej energii i tworzenia czegoś więcej niż tylko remonty. Swobnica może być wsią tematyczną, wsią mozaikową, również przy okazji też ceramiczną. Wiadomo, że cykliczne działania mogą spowodować, iż powstanie grupa działająca pod tym szyldem. Wieś może zyskać, kiedy powstanie kilkanaście takich miejsc - mozaika daje atmosferę, energię, poczucie estetyki.
Obecnie organizatorzy, czyli gmina Banie i organizacja HOP z Wolgastu, zapraszają do udziału w warsztatach ceramicznych i dziennikarsko-fotograficznych. Jaki ma być efekt? Po pierwsze, stworzenie wsi tematycznej: Swobnica - wieś mozaikowa. Po drugie, powstanie po tych warsztatach pierwsza mozaika - na ścianie tutejszej szkoły podstawowej. Po trzecie, stworzenie grupy osób zajmujących się mozaiką. Pomysłodawca liczy też na stworzenie miejsca spotkań, nazywa to Kuźnią Sztuki. UE stawia na kreatywność, zatem czas na hasła: „Bądź kreatywny” czy „Zostań artystą”. Takie miejsce może powstać obok zamku, tam można postawić piec do wypalania ceramiki, a nawet stworzyć możliwość tworzenia szkła artystycznego, wówczas powstałaby ceramika i szkło ze Swobnicy, miejsce spotkań artystów, informacja turystyczna.
Co ma powstać po warsztatach dziennikarsko-fotograficznych? Po pierwsze, wystawa polsko-niemiecka o Swobnicy, którą organizatorzy planują zaprezentować na miejscu, jak i w Niemczech. Po drugie, powstanie katalog propagujący warsztaty i miejsce. Celem warsztatów jest też pokazanie, jak powstaje film o Swobnicy. Zostanie umieszczony w Internecie, ma być również zaprezentowany podczas Festiwalu KuKuKa w Wolgaście, którego organizatorem jest HOP i szczecińska czy raczej pomorska organizacja Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

W maju zaplanowano też jednodniowe spotkanie w Swobnicy w sprawie tworzenia sieci obiektów zabytkowych z funkcją kulturotwórczą w Euroregionie Pomerania. Zostaną zaproszeni specjaliści, konserwatorzy, działacze, właściciele. Obecnie toczą się rozmowy w sprawie stworzenia partnerstwa Swobnicy z niemieckim zamkiem w celu realizowania wspólnie remontów, promocji i wydarzeń.

Czym powinno być to miejsce? Andrzej Łazowski odpowiada, że trzeba postawić na kreatywność. To jest atut w EU. I być otwartym - działać bezgranicznie. Swobnica jest świetnie położona. Może stać się placówką dla wszystkich w regionie w Polsce i Niemczech, mogą do niej przybywać i ze Szczecina, i z Gorzowa (przybliża to trasa S3). A. Łazowski twierdzi, że należy postawić na naukę i kreatywność. Pokazać młodym, czym jest fizyka i chemia, pokazać naukę poprzez fotografię i film, które nie powstałyby bez fizyki i chemii. Może to być nasza ponadregionalna instytucja typu Instytut Kopernika. Naukowcy i artyści są gotowi do współtworzenia takiej przestrzeni. Także artyści z Akademii Sztuki są zainteresowani tym miejscem, które po prostu inspiruje. Trzeba stanąć przed zamkiem, zamknąć oczy i wyobrazić sobie przyszłość. My jesteśmy kreatywni i wierzymy w przyszłość.


Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach:
Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne. W weekend wiosną (5-6 kwietnia) masz okazję uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach w bajkowych okolicach w Swobnicy (gmina Banie). Pod okiem dwóch specjalistów: dziennikarza i fotografa w grupie polsko-niemieckiej będzie można odkryć tajemnice Swobnicy. Doświadczony w działalności dziennikarskiej Wojciech Wirwicki (portal internetowy wszczecinie.pl, twórca filmów) oraz artysta-fotograf Andrzej Łazowski będą bezpośrednio prowadzić warsztaty.

Warsztaty „ceramiczna mozaika”. Czy kiedykolwiek stworzyłeś mozaikę? W pięknym otoczeniu zamku w Swobnicy masz okazję poznać tajniki tworzenia ceramiki. Polsko-niemiecka grupa będzie wspólnie realizować dzieło na temat zamku. Warsztaty poprowadzi doświadczona artystka Justyna Budzyn.


W przypadku pytań związanych z chęcią uczestniczenia w warsztatach ceramicznych czy dziennikarsko-fotograficznych, można również skontaktować się z Dają Weiss, zadając pytanie na e-mail: [email protected]

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska