Dzisiaj jest poniedziałek, 18 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 07.10.2014

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Prokuratorskie zarzuty w Gryfinie
Politycy odkrywają karty
Mieć winiarski gen
Świat roślin i kobiet
Wybierz inwestycje
Szkoły pustoszeją
Brzemię świadków
Trzy rocznice
Gra z żurawiami
Olimpijski Krzymów
Sport

Szkoły pustoszeją

O ile w podstawówkach liczebność uczniów już się ustabilizowała (co prawda na niskim poziomie), to w szkołach ponadgimnazjalnych nadal odnotowujemy znaczny ubytek młodzieży. Jak wynika z raportu przedstawionego przez referat oświaty Starostwa Powiatowego w Gryfinie, do klas pierwszych dwóch szkół podlegających powiatowi przyjęto 374 osoby, czyli o 49 mniej niż w roku ubiegłym. Wtedy spadek był jeszcze większy, bo aż o 57 osób. W sumie w tym roku obydwie szkoły łącznie, po odejściu absolwentów, zmniejszyły liczebność o 126 osób. Ubytek też odnotowano w naborze dorosłych, bo przyjęto o 39 mniej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, większe straty poniosła szkoła w Chojnie - o 35 uczniów, a Gryfino o 14. Liczba młodzieży ogółem w tych placówkach przedstawia się następująco: Chojna 705, Gryfino 581. W szkołach dla dorosłych odpowiednio: 50 i 81.
Po wzmożonej akcji promocyjnej należy natomiast odnotować stosunkowo dobry nabór do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach. Przyjęto tam 49 uczniów, co pozwoliło utworzyć dwa oddziały. Szkoła ta podlega Ministerstwu Rolnictwa.
W Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie (szkoła przejęta przez gminę) przeprowadzono nabór do trzech klas, przyjmując 91 uczniów.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska