Dzisiaj jest poniedziałek, 18 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 07.10.2014

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Prokuratorskie zarzuty w Gryfinie
Politycy odkrywają karty
Mieć winiarski gen
Świat roślin i kobiet
Wybierz inwestycje
Szkoły pustoszeją
Brzemię świadków
Trzy rocznice
Gra z żurawiami
Olimpijski Krzymów
Sport

Trzy rocznice

Przemawia burmistrz
Graft-DeRijp Ria Oosterop
van-Leussen
Kolejną wizytę w Trzcińsku-Zdroju złożyli w dniach 26-29 września Holendrzy. Dziewiętnaścioro członków Stowarzyszenia Twinning przyjechało, aby wspólnie z polskimi przyjaciółmi świętować 25. rocznicę wolności Polski, 10-lecie wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i 20-lecie kontaktów polsko-holenderskich w ramach Stowarzyszenia Twinning. Towarzyszyła im siedmioosobowa oficjalna delegacja Rady Miasta Graft-DeRijp z burmistrz Rią Oosterop van-Leussen na czele, która przybyła, aby pożegnać się z burmistrzem Trzcińska-Zdroju i zakończyć współpracę obu bliźniaczych miast, gdyż 1 stycznia Graft-DeRijp straci samodzielność i zostanie przyłączone do większej miejscowości Alkmaar.

Wielość tematów i zadań wpłynęła na organizację wspólnego weekendu. W sobotę udaliśmy się do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej oraz do Krzywego Lasu koło Gryfina, aby pokazać gościom nieprzemijające piękno ziemi gryfińskiej oraz do Gryfina, gdzie mogliśmy podziwiać nowoczesne nadodrzańskie nabrzeże. Ten sam cel nam przyświecał podczas niedzielnego spaceru po Trzcińsku-Zdroju, gdzie nasi goście, oprócz piękna przyrody, podziwiali budowle i miejsca, które znacząco zmieniły się od 2004 roku dzięki funduszom europejskim.

Sobotni wieczór poświęciliśmy na zapoznanie gości z polską historią lat 1956-1989, tzn. lat dochodzenia do wolności. Przedstawiona przez wieloletniego członka Twinningu Jerzego Zgodę prezentacja multimedialna wywarła na Holendrach duże wrażenie. Drugą częścią wieczoru była sentymentalna podróż od roku 1994 do 2004. Prezentacja zdjęć z wyjazdów do Holandii wywołała dużo wzruszeń, szczególnie wśród tych członków stowarzyszenia, i po stronie polskiej, i holenderskiej, które są w Twinningu od początku. Głos zabierali m.in.: Jolanta Lejman i Zdzisław Iwanicki - obecny i były przewodniczący polskiego stowarzyszenia, Stefan Bommer - przewodniczący holenderskiego Twinningu, Aleksandra Zielińska - wieloletnia członkini stowarzyszenia i była burmistrz Trzcińska-Zdroju oraz burmistrz Ria Oosterop van-Leussen. Yvonne Groenewold - żona byłego przewodniczącego holenderskiego stowarzyszenia przeczytała list z życzeniami od męża - Jana.
Wizyta w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej
Holendrzy byli bardzo zadowoleni z pobytu w Trzcińsku-Zdroju, Chojnie i Góralicach, bo tam znajdują się gościnne domy, które zdecydowały się ich przyjąć. Na bezpośrednich kontaktach między mieszkańcami polega bowiem działalność Stowarzyszenia Twinning i dlatego teraz, po 20 latach, te kontakty to nie tylko współpraca, ale przede wszystkim przyjaźń.

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przebiegu wizyty. Spotkanie było współfinansowane przez burmistrza Trzcińska-Zdroju i starostę gryfińskiego.
Jolanta Lejman
przewodnicząca Stowarzyszenia Twinning Trzcińsko-Zdrój

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska