Dzisiaj jest wtorek, 17 maja 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 06 z dnia 10.02.2015

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Alarm dla Chojny
Ministerstwo daje 300 tys. na mury w Chojnie
Czy ktoś prowadzi gryfińskie sesje?
Obecność nieobecnych
W Trzcińsku postojowo
Starosta i gminy bliżej
Walentynkowe życzenia
Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test
Puste muzeum
Druga mozaika w Swobnicy
Szczecinianka za szczecinianina
Wyróżnienia dla ZSP w Chojnie
Wystawa w Chojnie po konkursie w Schwedt
Sport

Wyróżnienia dla ZSP w Chojnie

Technikum Zawodowe i Budowlane im. ppor. R. Kuleszy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie znalazło się na liście najlepszych szkół w Polsce w corocznym rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, który zorganizowano już po raz siedemnasty. W rankingu egzaminów zawodowych (brano pod uwagę zdawalność i przystępowalność do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) chojeńska placówka zajęła 110. miejsce na 150 sklasyfikowanych. W rankingu techników, w którym uwzględniano sukcesy w olimpiadach, wyniki matury i egzaminu zawodowego, szkoła jest na 296. miejscu na 299 sklasyfikowanych. Chojeńskie technikum otrzymało tytuł Brązowej Szkoły 2015.
W Polsce funkcjonuje blisko 1800 techników.

Ponadto dwa unijne projekty, zrealizowane przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie wraz z miejscowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, zostały nominowane do nagrody specjalnej przez Polską Agencję Narodową Programu Erasmus+. Pierwszy projekt to „Twoja praca, twoja przyszłość”, zrealizowany w sierpniu w ramach tego programu z partnerami z Węgier i Rumunii. Drugi (z programu „Młodzież”) nazywał się „Focus on quality” i w lipcu 2013 r. zrealizowany został z partnerami z Anglii, Malty, Rumunii i Węgier. Autorem i koordynatorem obu projektów jest Janusz Cezary Salamończyk. W maju wraz z dwoma uczestnikami pojedzie on do Brukseli na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży, gdzie zaplanowano konferencję i rozdanie nagród.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska