Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 06 z dnia 10.02.2015

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Alarm dla Chojny
Ministerstwo daje 300 tys. na mury w Chojnie
Czy ktoś prowadzi gryfińskie sesje?
Obecność nieobecnych
W Trzcińsku postojowo
Starosta i gminy bliżej
Walentynkowe życzenia
Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test
Puste muzeum
Druga mozaika w Swobnicy
Szczecinianka za szczecinianina
Wyróżnienia dla ZSP w Chojnie
Wystawa w Chojnie po konkursie w Schwedt
Sport

Ministerstwo daje 300 tys. na mury w Chojnie

300 tysięcy zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Chojna na rewitalizację fragmentu średniowiecznych murów miejskich. W październiku władze gminy złożyły wniosek o dofinansowanie w wysokości 806 tys. (koszt całego przedsięwzięcia to 1,240 mln zł), jednak ministerstwo przyznało tylko 300 tys. Lepsze to niż nic, zwłaszcza że przez wiele lat prawie nic nie działo się w tej kwestii. A tymczasem mury i piękne bramy z każdym miesiącem niszczeją coraz bardziej. W grudniu kompletnie zawalił się kolejny fragment: za kościołem św. Trójcy. Właśnie ten około stumetrowy odcinek miałby być ratowany w pierwszej kolejności. Planowany termin prac: od kwietnia do listopada tego roku.

W ramach tego samego programu („Dziedzictwo kulturowe - ochrona zabytków”) wniosek do ministerstwa na zabezpieczenie i odbudowę odcinka zachodniego murów (między ul. Szkolną i Basztową) złożył także powiat gryfiński, ale otrzymał za mało punktów. Natomiast Mieszkowice dostały 100 tys. zł na trzeci etap renowacji murów przy ul. Granicznej, a Trzcińsko-Zdrój 90 tys. na remont konstrukcji i elewacji Baszty Bocianiej. Oba te miasta (podobnie jak i Moryń) znacznie skuteczniej troszczą się o stan swych zabytków.

Zawalony w grudniu kolejny fragment chojeńskich murów
Najwięcej, bo 700 tys. zł, otrzymała teraz z MKiDN parafia w Kołbaczu na konserwację romańskiego transeptu południowego i zachodniej ściany gotyckiej w XIII-wiecznym kościele pocysterskim. Banie dostały kolejny raz na ratowanie dawnego zamku joannitów w Swobnicy - tym razem 250 tys. na remont dachu skrzydła południowego. Ponadto dawnej kaplicy templariuszy w Chwarszczanach (gm. Boleszkowice) przyznano 450 tys. na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch przęseł elewacji południowej, przypory, dwóch witraży, drzwi portalu oraz na konserwację wewnętrznych elewacji ściennych z gotyckimi malowidłami.

Zbyt mało punktów, by otrzymać dotację, zyskały m.in. wnioski: Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie na wymianę pokrycia dachowego w tym zabytku, parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie na remont elewacji, parafii w Mieszkowicach na renowację wieży, kościoła w Trzcińsku-Zdroju na naprawę konstrukcji murów i elewacji, parafii w Moryniu na wymianę betonowej nawierzchni dróg wewnętrznych wokół kościoła na drogę z kostki granitowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz remont muru w części zachodniej wraz z wejściem głównym. Wnioskodawcy ci mogą składać odwołanie.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska