Dzisiaj jest poniedziałek, 18 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 32 z dnia 11.08.2015

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
To już zapewne rekord
Na Gotyckim Szlaku
Jeden do zera dla ABJ
Twarde warunki byłych partnerów
Wkrótce wybory w Trzcińsku
Jak walczyliśmy z Jagiełłą
Dom seniora w Lagunie
Bańskie Spotkania z Historią
Pożegnanie kombatanta
Jak żyć zdrowiej?
Sport

Twarde warunki byłych partnerów

Nowy i największy obecnie klub w Radzie Miejskiej Chojny – Chojeńskie Porozumienie Społeczne w wydanym 28 lipca oświadczeniu postawił ostre warunki burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi. Dotyczy to jego wniosku (odrzuconego przez radnych na sesji 16 lipca) o dofinansowanie budżetu emisją obligacji na 5,8 mln zł. „Nasz klub jest skłonny dofinansować w każdej dopuszczalnej formie prawnej budżet kwotą 3,8 mln zł (czyli zaplanowaną w przyjętym pierwotnie budżecie) z przeznaczeniem na zaspokojenie w pierwszej kolejności bieżących płatności związanych z zaplanowanymi płacami, dotacjami i funduszami skierowanymi bezpośrednio dla mieszkańców, pod określonymi poniżej warunkami. Burmistrz rezygnuje z przewodnictwa w Związku Gmin Dolnej Odry i angażuje się w 100 procentach w sprawy gminy i nadzór nad pracą urzędu. Burmistrz rezygnuje z etatu swojego zastępcy (podobnie funkcjonuje większość ościennych gmin), co daje konkretne oszczędności w kwocie ponad 100 tys. zł rocznie [chodzi o Wojciecha Długoborskiego - red.]. W związku z punktem poprzednim burmistrz intensyfikuje zaangażowanie i pracę pani sekretarz gminy [Ewy De La Torre]” - czytamy w oświadczeniu sygnowanym przez przewodniczącego klubu Jacka Prusa. Ugrupowanie to deklaruje wolę współpracy przy naprawie finansów publicznych gminy, ale po spełnieniu wymienionych warunków.

Do tej pory nie ma oficjalnej odpowiedzi burmistrza. Przypomnijmy, że 16 lipca ukonstytuował się siedmioosobowy klub Chojeńskie Porozumienie Społeczne, który tworzą radni, będący do tej pory członkami Wspólnoty Samorządowej - ugrupowania burmistrza. Przy A. Fedorowiczu pozostało jedynie 3 z 15 radnych.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska