Dzisiaj jest piątek, 28 stycznia 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 33 z dnia 18.08.2015

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
W niedzielę wybory w Trzcińsku
ABJ znów ma innego właściciela
Cysterska Cedynia
Program Dni Integracji
Oblężenie Chwarszczan
Rycerskie Banie
Odra odsłania swoje tajemnice
Na warsztatach w Szwajcarii
Twardziel z Czachowa
Pomysł na ścieżkę
Sport

Oblężenie Chwarszczan

Duża, dwudniowa impreza odbędzie się wkrótce w Chwarszczanach (16 km na południe od Mieszkowic) przy dawnej kaplicy zakonu templariuszy. Znany na naszym terenie dr Przemysław Kołosowski, który prowadzi tam od ponad 10 lat badania archeologiczne, tworzy w tej miejscowości Muzeum Templariuszy. Wcześniej, przez kilka lat kierował wykopaliskami w dawnej komandorii templariuszy w Rurce pod Chojną.


W piątek 28 sierpnia Muzeum Templariuszy zaprasza na konferencję „Zakony rycerskie na ziemiach pogranicza. Nowe badania i ochrona zabytków”. Odbędzie się ona w sali Oberży Templum, położonej koło kaplicy w Chwarszczanach. Patronat honorowy objęło Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. To kontynuacja działań podjętych w 2006 roku, których wynikiem było pierwsze sympozjum: „Zakony rycerskie. Historia, zabytki i ich promocja”, a rok później konferencja i publikacja „Zakony rycerskie na ziemiach pogranicza”. Obecnie w pierwszej części obrad zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i architektury. W drugiej przedstawiona będzie problematyka ochrony materialnych pozostałości siedzib i budownictwa zakonnego z przykładami projektów dotyczących zagospodarowania wybranych obiektów. Na koniec będą wystąpienia o promocji, popularyzacji, organizacji nowych projektów badawczych.

Konferencja rozpocznie się 28 sierpnia o godz. 8.30 od zwiedzania kaplicy templariuszy. Potem słowo wstępne wygłosi dr Kołosowski. Od 9.10 nowe badania omawiać będą: dr hab. Maria Starnawska z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie („Chwarszczany w kręgu oddziaływania trzech zakonów rycerskich: templariuszy, joannitów i Krzyżaków”), dr hab. Marcin Wiewóra z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu („...Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych zamków ziemi chełmińskiej”), dr Arkadiusz Koperkiewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego („Wildhaus Beyselauken – strażnica krzyżacka i rezydencja Świdrygiełły na pograniczu wielkiej puszczy. Wyniki badań interdyscyplinarnych i problematyka konserwatorska”), dr hab. Dariusz Poliński z UMK („Prokuratorstwo zakonne w Pniu na pograniczu krzyżacko-polskim”), dr Jadwiga Lewandowska z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie („Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego w Starym i Nowym Rypinie”), dr hab. Małgorzata Grupa i mgr Marcin Nowak z UMK („Kościół pw. św. Mikołaja w Gniewie w świetle badań archeologicznych”), mgr Andrzej Puławski z Książnicy Stargardzkiej („Uzbrojenie ochronne komturów swobnickich z rodu von Putbus w świetle epitafiów z Vilmnitz”), mgr Arkadiusz Michalak z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z s. w Świdnicy („Broń w zasobach krzyżackich warowni Nowej Marchii w XV w.”), dr Przemysław Kołosowski („Kaplica templariuszy w Chwarszczanach. Prace badawcze – restauracja zabytku – nowe odkrycia”), mgr Sławomir Majoch z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu i Stowarzyszenia Szlak Templariuszy („La Villedieu – (pierwo)wzór dla Chwarszczan z Ile-de-France?”), mgr Maciej Sałański ze Stowarzyszenia Szlak Templariuszy i Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach („Między ziemią a niebem. Próba interpretacji symboliki średniowiecznych polichromii kaplicy zakonnej w Chwarszczanach”), dr Przemysław Kołosowski, mgr Karolina Klomfas („Danków - tropem Słowian i templariuszy. Wyniki badań średniowiecznego miasta margrabiów brandenburskich”). Po przerwie, od godz. 15.50 omawiane będą nowe badania i ochrona zabytków. Referentami są: dr hab. Kazimierz Grążawski („Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – nowe muzeum – nowe wyzwanie”), dr hab. Janusz Hochleitner z Muzeum Zamkowego w Malborku („Nowe funkcje w historycznym krajobrazie – zagospodarowanie XV-wiecznych wałów obronnych malborskiego zamku - 2011-2013”), mgr Błażej Skaziński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze („Ruina zamku joannitów w Słońsku - problematyka konserwatorska”), dr inż. arch. Maciej Płotkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie („Projekt zabezpieczenia ruiny zamku pojoannickiego w Słońsku”), mgr Andrzej Szalkowski z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie („Dziedzictwo Dobrzyńców – pruskiego Zakonu Rycerzy Chrystusa – walor do promocji regionu”), mgr Artur Dumnicki z Uniwersytetu Opolskiego („Projekt Zakony Rycerskie”), mgr Piotr Chara z Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty („Gmina Boleszkowice – zielona perła na mapie Polski”), mgr Mateusz Józefowicz z ABM Space Education, Mars Society Polska („Możliwości wykorzystania nowych technologii kosmicznych w badaniach stanowisk archeologicznych, w tym siedzib zakonów rycerskich”).
Komitet organizacyjny konferencji tworzą: Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach, Stowarzyszenie Szlak Templariuszy, Chorągiew Grunwaldzka Kazimierza V Szczecińskiego.
Od godz. 11 na polu rycerskim trwać będą warsztaty rzemiosł dawnych.

A nazajutrz, w sobotę 29 sierpnia o godz. 10 rozpocznie się festyn „Oblężenie Chwarszczan 1433”. W tamtym czasie miejscowość należała już do joannitów, jednak podporządkować chcieli ją sobie Krzyżacy. W obronie Chwarszczan wsparli joannitów husyci i rycerstwo wielkopolskie. W programie festynu: obóz średniowieczny i obóz rzemieślników, a o 10.30 turniej walk pieszych. Od 12 do 13.30 wprowadzające do inscenizacji prelekcje w kaplicy: „Zakon joannitów na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii” (prof. dr hab. Maria Starnawska) oraz „Husyci i Krzyżacy w Chwarszczanach” (dr Przemysław Kołosowski). O 13 turniej łuczniczy dla publiczności, 13.30 pokaz archeologii eksperymentalnej (pędzenie dziegciu), 14 turniej konny, 15 próba generalna bitwy, 15.30 finał walk pieszych, 16.30 teatr średniowieczny, 17 turniej artyleryjski. O godz. 18 rozpocznie się inscenizacja bitwy o Chwarszczany 1433. Na godz. 20 zaplanowano w kaplicy zakonnej koncerty zespołów Roderyk i Viatores. O 21.30 wieczorny teatr ognia (fireshow) oraz taniec „tribal fusion”. O 22.30 swaćba, czyli słowiański ślub i wesele. W niedzielę 30 sierpnia o godz. 10 odprawiona zostanie msza w obozie rycerskim.

Główne wydarzenia odbywać się będą na łące za kaplicą. W trakcie imprezy można oglądać obóz rycerski, degustować dawne potrawy, wziąć udział w warsztatach na ponad 30 kramach średniowiecznego rzemiosła, odwiedzić tor łuczniczy bądź warsztaty dla dzieci, uczestniczyć w „Spotkaniu na szlaku templariuszy”.

Organizatorami są: Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach, Chorągiew Grunwaldzka Kazimierza V Szczecińskiego i portal www.1433.pl.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska