Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 12-13 z dnia 22.03.2016

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia wielkanocne
Awans z Gryfina
Odra Guide Tour
Startuje 500 plus
„Jakiż człowiek łzę swą wstrzyma?”
Gmina Chojna mówi
Ćwierćwiecze Teatru Tańca
Korczak z Gombrowiczem
Przyjedzie mammobus
Sport

Startuje 500 plus

A. Horwat-Makowska
Podczas konferencji prasowej, zwołanej 17 marca przez władze Chojny, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Horwat-Makowska mówiła o wdrażaniu programu „Rodzina 500 plus”. Według szacunków wojewody świadczenie wychowawcze obejmie w tej gminie około 1450 dzieci, co w skali 9 miesięcy (od kwietnia do grudnia) dałoby około 6,5 mln zł. To duża operacja i w związku z tym w OPS będzie utworzony dodatkowy etat w dziale świadczeń rodzinnych, aby wspomóc pracowników przy realizacji programu. Zostanie też wydzielone odrębne pomieszczenie dla obsługi świadczeniobiorców. Każdy z pracowników będzie przygotowany do kompleksowej obsługi klientów, aby zgłaszający się nie musieli odwiedzać paru urzędników. Pracownicy OPS są już przeszkoleni i merytorycznie przygotowani do nowego zadania. Zamówione są druki wniosków i zainteresowani mogą zgłaszać się po nie do OPS. Świadczeniobiorcy będą decydować o sposobie poboru należności. Mogą wskazać konto, na które zostaną przelane pieniądze, bądź zrealizować wypłatę na miejscu w kasie OPS.

Również Cedynia szykuje się do nowych obowiązków, związanych z wypłacaniem zasił-ków z programu „Rodzina 500 plus”. Na sesji Rady Miejskiej 16 marca zmieniono budżet gminy, przeznaczając m.in. 20 tys. zł na remont jednego z pomieszczeń Muzeum Regionalnego. Przeniesiona tam zostanie pracowniczka gminnego Centrum Promocji i Turystyki (Malwina Markiewicz), bo zajmowane dotąd przez nią miejsce musi być przekazane OPS-owi w związku z jego nowymi zadaniami.
Koszt wypłacania przez gminy nowego zasiłku pokryje dotacja od wojewody. W tym roku wynieść ma ona 2 proc. kwoty wypłaconych zasiłków.
(tw, rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska