Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 12-13 z dnia 22.03.2016

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia wielkanocne
Awans z Gryfina
Odra Guide Tour
Startuje 500 plus
„Jakiż człowiek łzę swą wstrzyma?”
Gmina Chojna mówi
Ćwierćwiecze Teatru Tańca
Korczak z Gombrowiczem
Przyjedzie mammobus
Sport

Gmina Chojna mówi

Pierwszą chyba w dziejach Chojny konferencję prasową zorganizowały 17 marca władze tej gminy. Jest ona owocem częstych opinii o poważnych niedostatkach informacyjnych w działalności Urzędu Miejskiego.

Konferencję przygotował zastępca burmistrza Wojciech Długoborski, który od niedawna pełni też funkcję sekretarza gminy. Z powodu choroby nieobecny był burmistrz Adam Fedorowicz. Na pytania lokalnych mediów odpowiadali - oprócz W. Długoborskiego - także szefowie różnych działów: skarbniczka gminy Agnieszka Górska, dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej Wacław Gołąb, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Horwat-Makowska, dyrektorka Centrum Kultury Barbara Andrzejczyk oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego: Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Anna Witek, Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Małgorzata Juzyszyn, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jan Będzak. Jako że była to pierwsza taka konferencja (następne mają być zwoływane mniej więcej co półtora miesiąca), więc tematów było dużo i będziemy do nich wracać. Oczywiście najczęściej pytano o sytuację gminnych finansów. Według A. Górskiej, program naprawczy jest realizowany zgodnie z harmonogramem, ale jego wymierne rezultaty widoczne będą za kilka miesięcy, bo w tej chwili trzeba uwzględnić np. odprawy dla zwalnianych urzędników.

Od lewej: Agnieszka Horwat-Makowska, Barbara Andrzejczyk, Wacław Gołąb, Wojciech Długoborski, Agnieszka Górska, Anna Witek, Małgorzata Juzyszyn i Jan Będzak
Ze spraw bieżących poruszano m.in. kwestię remontu komunalnego mieszkania burmistrza A. Fedorowicza w Krajniku Górnym. Mieści się ono w tym samym budynku, co Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań. Burmistrz na swój koszt przeprowadza obecnie remont mieszkania, a na ten czas przeniósł się z rodziną do pomieszczeń Centrum. Jako że placówka ta powstała przy dofinansowaniu unijnym, to jeszcze przez jakiś czas gmina nie może jej odpłatnie wynajmować. Burmistrz nie może więc wprost płacić za korzystanie z Centrum. Jednak - jak poinformowano - po wycenie przekaże on odpowiednią kwotę w formie np. darowizny. Dyr. Andrzejczyk zaprzeczyła, że odwołano zajęcia świetlicy środowiskowej z powodu użytkowania pomieszczeń przez rodzinę burmistrza.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska