Dzisiaj jest niedziela, 12 lipca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 07 z dnia 12.02.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia walentynkowe
Jedenaście dni z Włóczykijem
Trzcińsko z mieszkańcami rozmawia o szkołach
Nowoczesna edukacja także w Chojnie
PKS nie pojedzie
Sport

Trzcińsko z mieszkańcami rozmawia o szkołach

Jak już informowaliśmy, Rada Miejska Trzcińska-Zdroju podjęła 25 stycznia trzy uchwały dotyczące gminnej oświaty. To uchwały intencyjne, wyrażające zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia szkół podstawowych w Gogolicach i Stołecznej. Pozostałyby tam klasy 0-III, a uczniowie klas IV-VIII kontynuowaliby naukę w Góralicach. Obie placówki stałyby się filiami podstawówki w Góralicach.

Czy w podstawówkach w Gogolicach (u góry) i w Stołecznej (u dołu) będą od września tylko filie z oddziałami 0-III?

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Jednym z warunków ich podjęcia jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Burmistrz Bartłomiej Wróbel ogłosił, że spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz lokalnymi stowarzyszeniami zaplanowano w następujących terminach:

19 lutego o godz. 17 w świetlicy wiejskiej w Gogolicach
20 lutego o godz. 17 w świetlicy wiejskiej w Stołecznej
21 lutego o godz. 17 w świetlicy wiejskiej w Góralicach
22 lutego o godz. 17 w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju

Przypomnijmy, że w ub. roku warszawska firma Aesco przeprowadziła na zlecenie gminy audyt finansów oświatowych. Wyniki przedstawiono 3 lipca w Urzędzie Miejskim na posiedzeniu komisji oświaty w obecności dyrektorów szkół, grupy rodziców i nauczycieli. Wnioski pokrywały się z audytem wewnętrznym, przeprowadzonym kilka miesięcy wcześniej przez ówczesnego zastępcę burmistrza Emiliana Osetka. Trzcińsko-Zdrój wydaje na oświatę aż 40 procent swego szczupłego budżetu. W 2017 roku było to 7,71 mln zł, a w kolejnym 8,16 mln. Rządowa subwencja pokrywa nieco ponad połowę kosztów i wkład gminy w 2017 roku wyniósł 40 proc., a w 2018 wzrósł do 44 proc. Funkcjonuje pięć podstawówek, a liczba uczniów maleje. Według firmy Aesco sieć szkół w gminie i liczba zatrudnionych nauczycieli są niedostosowane do realiów, a bez konkretnych decyzji deficyt w oświacie będzie się pogłębiać. W porównaniu z podobnymi gminami jest tu więcej szkół, na które wydaje się wyższe kwoty, choć na te placówki przypada mniej uczniów. 85 procent kosztów to wynagrodzenia.

W powiecie gryfińskim Trzcińsko-Zdrój boryka się z największymi problemami finansowymi. W grupie 55 gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego jest na przedostatnim miejscu. 7,2 miliona zł zadłużenia przekracza 30 procent zaplanowanych na ten rok dochodów. Perspektywy są pesymistyczne, bo nie widać źródeł powiększenia dochodów, więc pozostaje konieczność cięcia wydatków. A najwięcej gmina wydaje na utrzymanie szkół.
Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska