Dzisiaj jest sobota, 16 stycznia 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 30 z dnia 23.07.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Jarmark Moryński w naszym obiektywie
Na ratunek pięknej i unikalnej przyrody
Otworzyli serca
Jak pędzlem do golenia walczono
z rewolucją październikową

Przedszkole nie będzie powiększane
Sport

Na ratunek pięknej i unikalnej przyrody

To jedno z ostatnich takich miejsc w Europie, gdzie rzeka rozlewa się i pracuje w zgodzie z rytmem wyznaczanym przez naturę. Unikalna Dolina Dolnej Odry to miejsce, gdzie korzystne warunki przyrodnicze sprzyjają występowaniu rzadkich gatunków ptaków i roślin. Wspólny projekt Zachodniopomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Landesförderinstitut Meklemburgii Pomorza-Przedniego, dzięki środkom z programu Interreg V A 2014-2020 pomoże zachować to naturalne bogactwo. Zgodę na przystąpienie do projektu wyraził Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Urbanizacja i intensywne rolnictwo to główne czynniki ograniczające siedliska takich gatunków, jak bielik, rybołów, orlik krzykliwy czy puchacz. Ptaki drapieżne są szczególnie wrażliwe na niekorzystne zmiany środowiskowe. By egzystować, by móc się rozmnażać, potrzebują otwartych terenów i żerowisk – zbiorników wodnych. Niestety, jest ich coraz mniej, nawet na obszarze unikalnej Doliny Dolnej Odry, w skład której wchodzą: Park Krajobrazowy Ujście Warty, Cedyński Park Krajobrazowy, niemiecki Park Narodowy Doliny Odry i Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.

– Doliny zalewowe stały się w Europie rzadkością. Chcemy, by unikalna przyroda Pomorza Zachodniego nie zniknęła na zawsze. Chcemy zachować ją dla przyszłych pokoleń. Właśnie temu posłuży projekt Parków Krajobrazowych, dzięki któremu powstanie 100 sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych i sztuczne zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych. Kompleksowe działania są niezbędne, by delikatny ekosystem ujścia Odry przetrwał – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

(fot. D. Janicka)

W stuletnim drzewostanie tylko kilka drzew może posiadać odpowiednie warunki do gniazdowania ptaków drapieżnych. Badania przyrodników wskazują, że w stabilizacji i wzmocnieniu ich populacji pomagają specjalne platformy lęgowe. Równie ważną rolę odgrywają sztuczne i płytkie zbiorniki wodne, które są doskonałym miejscem występowania takich gatunków ptaków wodno-błotnych, jak rożeńce, świstuny, krzyżówki, krakwy, cyranki, płaskonosy, cyraneczki, ohary, czajki, siewki złote, brodźce śniade czy krwawodzioby. Rozległe i płytkie obszary zalane wodą mają szczególne znaczenie wiosną i wczesnym latem, gdyż pozwalają na bezpieczne gniazdowanie, żerowanie i nocowanie.

– Przyroda nie zna granic, dlatego by ją chronić, niezbędne są działania zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie Odry. To już kolejny projekt, w którym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pokazuje wyjątkową troskę, zrozumienie i współpracę z partnerami niemieckimi. Współpraca transgraniczna umożliwia skuteczną ochronę środowiska i przyrody – wyjaśniał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2020-22. Działania mają zapewnić rozwój unikatowych i cennych siedlisk przyrodniczych, a także wielu gatunków roślin i zwierząt, m.in. w Rezerwacie Przyrody Bielinek (Nadleśnictwo Chojna) i w Rezerwacie Przyrody Wrzosowiska Cedyńskie (Nadleśnictwo Mieszkowice). Chodzi np. o zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami, stanowisk roślinności kserotermicznej czy stworzenie lepszych warunków rozwoju tak unikalnych gatunków, jak dąb omszony na jedynym jego stanowisku w Polsce.

W rezerwatach powstaną także szlaki i punkty widokowe, które udostępnią te bezcenne miejsca turystom, a zarazem ograniczą zagrożenia wynikające z obecności człowieka. Specjalne tablice będą informować o gatunkach i siedliskach. Projekt „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” umożliwi stworzenie mobilnej transgranicznej wystawy „Ludzie nad rzeką”, która ma pomóc w identyfikacji człowieka z przyrodą. Zaplanowane są również warsztaty dotyczące siedlisk.

Przewidywany koszt projektu Zespołu Zachodniopomorskich Parków Krajobrazowych wynosi 2,3 mln zł (85 procent stanowi dofinansowanie z Programu Interreg Va), a zgodę na przystąpienie do projektu wyrazili zachodniopomorscy radni.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska