Dzisiaj jest czwartek, 01 października 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 32 z dnia 06.08.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Rekordowy Pol’and’Rock
W trzcińskim tunelu nadal bez światełka
Jaśniej na przejściach, ale jeździmy niebezpiecznie
Spór o obwód szkolny
Rewizyjna nadal bez opozycji
ChLK kolejny raz
Proboszcz odchodzi
Sport

Rewizyjna nadal bez opozycji

Jadwiga Hasiuk
W Radzie Gminy Widuchowa w czerwcu reaktywował się opozycyjny klub radnych Nasza Gmina w składzie: Jadwiga Hasiuk (przewodnicząca), Maria Markowicz i Agnieszka Smętek. Zgodnie z prawem, w składzie komisji rewizyjnej oraz komisji skarg i wniosków muszą być przedstawiciele wszystkich klubów. W związku z tym na sesji 25 lipca wprowadzono stosowne projektu uchwał.
Maria Markowicz
Przypomnijmy, że po październikowych wyborach już pięciokrotnie nie udało się wprowadzić do obu komisji członków Naszej Gminy, bo rada w głosowaniu odrzucała kandydatów klubu, a potem nadal wysuwał on te same osoby, choć według statutu gminy powinien zaproponować inne.

25 lipca w imieniu Naszej Gminy radna Maria Markowicz zgłosiła do komisji rewizyjnej Jadwigę Hasiuk. Kolejny raz rada odrzuciła tę kandydaturę, bo głosowały za nią tylko trzy osoby (a więc wszystkie członkinie opozycji), a ośmioro pozostałych obecnych na sesji radnych było przeciw.

To, czego nie udało się przeprowadzić w sprawie komisji rewizyjnej, udało się wreszcie w przypadku komisji skarg i wniosków. Jadwiga Hasiuk zgłosiła do składu Marię Markowicz, a jej kandydaturę zaakceptowano jednogłośnie, czyli jedenastoma głosami.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska