Dzisiaj jest czwartek, 28 maja 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 01.10.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Szansa na unijne pieniądze!
Chcą łączyć instytucje
Wprowadzenie do historii chojeńskich Żydów
Nieziemskie i ziemskie atrakcje
Zielona nie do poznania
Sport

Chcą łączyć instytucje

Rada Miejska Trzcińska-Zdroju podjęła w piątek uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Trzcińskiego Centrum Kultury. Celem jest efektywniejsze wykonywanie zadań i uproszczenie struktur obu placówek, które działają w tym samym budynku. Nowa instytucja od 1 lipca 2020 roku funkcjonowałaby jako Centrum Czytelnictwa i Kultury. Jak czytamy w uzasadnieniu, połączenie pod jednym kierownictwem stworzy możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów kadrowych, materialnych i merytorycznych obu instytucji przy zachowaniu obecnej liczby pracowników i przy niezmienionym zakresie działalności.

Budynek TCK i biblioteki w Trzcińsku-Zdroju

Jak oznajmił przewodniczący komisji oświaty i kultury Piotr Przytuła, na obradach tego ciała była duża dyskusja, a głosy sprzeciwu wyraża m.in. personel. Jednak na piątkowej sesji radni przyjęli uchwałę 10 głosami przy dwóch przeciwnych (Piotr Przytuła i Dorota Taberska). Uchwałę musi teraz zaopiniować Krajowa Rada Biblioteczna oraz Książnica Pomorska w Szczecinie, a potem burmistrz ma wystąpić o zgodę do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Trzcińska biblioteka już raz została połączona z domem kultury w 2000 roku, ale kilka lat później je rozdzielono.


Nieco wcześniej, bo 19 września, Rada Miejska Cedyni podjęła uchwałę intencyjną o zamiarze połączenia z dniem 1 stycznia miejscowego muzeum z Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Przypomnijmy, że w kwietniu ubiegłego roku poprzednia burmistrz Gabriela Kotowicz wraz z ówczesną radą zdecydowała o wyodrębnieniu muzeum z COKiS-u z dniem 1 czerwca 2018. Jak argumentowała wtedy szefowa gminy, muzeum formalnie nie ma, bo choć jest tabliczka i pomieszczenia, to nie ma go w urzędowym rejestrze. – Muzeum to instytucja działająca w oparciu o ustawę o muzeach. W poprzednich latach przy reorganizacji nie dochowano procedury – oznajmiła. Jednak jesienią przegrała wybory, a do władzy wrócił burmistrz Adam Zarzycki, który zmienił postanowienie poprzedniczki. W uzasadnieniu podaje się m.in. oszczędności, uproszczenie administracji i lepszą koordynację działalności kulturalnej w gminie. Muzeum mieściłoby się tam, gdzie obecnie, czyli w tym samym budynku, co COKiS.

Tu mieści się w Cedyni COKiS i muzeum

Zamiar połączenia ma teraz zaopiniować Rada do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, działająca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska