Dzisiaj jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 23 z dnia 05.06.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Co z rozbudową szpitala?
Będzie Dzień Zabytków
Pieniądze na zabytki i sołeckie granty
Książki o regionie i regionalizmie
„Kandydaci śmierci” w Krzymowie
Polsko-Niemiecki Festyn Rekreacyjny
Skarb i piraci w Schwedt
Prawie jak Pink Floyd
Sport

Książki o regionie i regionalizmie

Dwie nowe książki wydało Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie.

Pierwsza (przygotowana razem z wydawnictwem Templum z Wodzisławia Śląskiego) nosi tytuł „Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji”. To plon Kongresu Towarzystw Regionalnych i Lokalnych, który odbył się 17 września 2014 roku w Cedyni pod hasłem „Regionalizm w epoce globalizacji” - w ramach rozpoczynającego się wówczas w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Wykład o towarzystwach naukowych i ich roli w tworzeniu dziedzictwa narodowego przedstawił wtedy nestor polskich historyków - prof. Henryk Samsonowicz (były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989-91 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego). Podkreślił, że towarzystwa naukowe stały się istotnym składnikiem polskości. - Istnieją środowiska i różne stowarzyszenia lokalne, które stwarzają możliwości wymiany myśli oraz ożywiania intelektualnego nie tylko dla mieszkańców tego miasta, pracowników oświaty, nauki i kultury, lecz także dla miejscowej młodzieży, zainteresowanej regionem. Prowadzone tam spotkania, a wydawane w ich efekcie publikacje, stanowią znakomitą promocję w skali ogólnopolskiej i miejsca, i ludzi. W ramach towarzystw można bowiem badać dzieje rodzinnej miejscowości, język jej mieszkańców, ich biografie, promować dorobek przedsiębiorstw i zakładów pracy. Bez ukazywania tych zagadnień, bez ukazywania wkładu wielu regionalnych działaczy do szerszej wiedzy o ludziach, o miejscowościach, o ziemiach naszego kraju - mapa polskiej nauki i kultury byłaby bardzo ułomna - powiedział Samsonowicz.


Jego wystąpienie przeczytać można w książce, w której znajdziemy ponadto tekst Andrzeja Buki „Badania regionalne a rozwój cywilizacyjny lokalnych społeczności”, a także teksty będące przeglądem różnych towarzystw i organizacji regionalnych, które prezentowały się na cedyńskim kongresie. Są to: Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, polskie organizacje macierzowe na Śląsku Cieszyńskim, Fundacja „Dziedzictwo” w Sławnie, polsko-niemiecka Fundacja „Europejskie Spotkania” w Krokowej, stowarzyszenie Terra Incognita w Chojnie, Stowarzyszenie Regionalistów „Środkowe Nadodrze”, Instytut Kaszubski, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, ośrodek w Kulicach pod Nowogardem. Książka ukazała się pod redakcją prowadzących cedyński kongres: prof. Wojciecha Iwańczaka i dr. Pawła Migdalskiego (prezesa Terra Incognita).

Druga książka to piąty już tom „Słownika historycznego Nowej Marchii” autorstwa niestrudzonego, 81-letniego prof. Edwarda Rymara - także nestora wśród historyków. Obecny tom obejmuje ziemie: drawską, świdwińską, złocieniecką, kaliską i ińską. Przypomnijmy, że pierwsze tomy ukazały się w 2016 roku, obejmując m.in. ziemię chojeńską, mieszkowicką, trzcińską i kostrzyńską.


Obie książki można kupić wysyłkowo pod adresem e-mailowym shkti@op.pl lub na www.ksiegarniahistoryczna.com, a także w redakcji „Gazety Chojeńskiej”.
(rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska