Dzisiaj jest sobota, 23 marca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 27 z dnia 03.07.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Most zamknięty od 16 lipca
Rząd poprawiany przez radnych
Burmistrz oświadcza
Ostatnie absolutoria
Kaplica za 1 procent
Sport

Ostatnie absolutoria

Trzcińsko-Zdrój
Tu - podobnie jak w Chojnie - komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Zbigniewowi Kitlasowi, negatywnie opiniując wykonanie budżetu gminy za 2017 rok. Jak argumentował przewodniczący komisji Zdzisław Iwanicki, burmistrz nie dopilnował zachowania przepisów o finansach publicznych i nie przeprowadził restrukturyzacji zadłużenia, a wskutek niezrealizowania dochodów wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem niemal całą tegoroczną subwencję oświatową (323 tys. z 345 tys. zł). Na to samo zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, choć pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, jednak z zastrzeżeniem dotyczącym naruszenia artykułu ustawy o finansach publicznych, mówiącego o relacji spłaty rat zadłużenia do dochodów.
Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 21,444 mln zł, co stanowi 96,9% planu, z tego bieżące 20,728 mln (97%) i majątkowe 0,716 mln (92,7%). Wydatki wyniosły 21,135 mln (98%), w tym bieżące 20,538 mln (98,2%) i majątkowe 0,597 mln (91,3%). Planowaną na 568 tys. zł nadwyżkę wykonano tylko w wysokości 309 tys. (54,9% planu). Stan należności wymagalnych na koniec 2017 r. wyniósł 1,507 mln, czyli o 10,7% więcej niż poprzedniego roku. W ocenie RIO wskazuje to na konieczność zintensyfikowanych działań w kierunku wyegzekwowania dochodów budżetowych, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie wyniosło na koniec 2017 roku 6,116 mln zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Woźniak zapytała, czy budżet został prawidłowo wykonany. Skarbniczka gminy Joanna Staruk odparła, że tak, na tyle, na ile były możliwości finansowe. Koniecznie trzeba zaciągnąć 7,2 mln zł kredytu konsolidacyjnego (m.in. przesuwającego w czasie spłatę rat poprzednich kredytów), bo totalnie brakuje pieniędzy, dlatego ostatnio zapłacono raty z subwencji oświatowej. Wiceprzewodniczący rady Robert Kowalski ocenił, że kredyt konsolidacyjny to leczenie objawów, a nie przyczyn. - Mamy już półrocze, a żaden z punktów planu oszczędnościowego nie został zrealizowany - dodał Zdzisław Iwanicki.

Jednak ostatecznie uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie przeszła, bo do jej podjęcia konieczna jest bezwględna większość (czyli co najmniej ośmiu radnych z całego 15-osobowego składu), a głosowało za tym tylko siedmioro: Magdalena Hybiak, Zdzisław Iwanicki, Robert Kowalski, Janusz Pieróg, Piotr Przytuła, Zbigniew Wiśniewski i Maria Woźniak. Przeciw nieudzieleniu było czworo: Teresa Noga, Magdalena Pacyk-Kopczyńska, Dariusz Szumiło i Antoni Śliwiński. Wstrzymał się Cornelis Vreeswijk. Nieobecni byli: Edward Iwański, Mirosław Jabłoński i Witold Kordas.
Trzcińsko-Zdrój jest w zdecydowanie najtrudniejszej sytuacji finansowej spośród wszystkich naszych gmin, bo nie widać źródeł zwiększenia dochodów. Ostatnio przeprowadzono zewnętrzny audyt wydatków na oświatę, na którą idzie najwięcej pieniędzy. Wnioski są takie same, jak w audycie dokonanym wcześniej przez gminę: trzeba zamknąć dwie najmniejsze szkoły i zostawić tylko największe: w Góralicach i Trzcińsku. Ale takie plany zwykle wywołują protesty.


Gryfino
Burmistrz Mieczysław Sawaryn 28 czerwca otrzymał absolutorium 15 głosami. Przeciw był tylko radny Rafał Guga, a od głosu wstrzymali się: Bogdan Warda, Małgorzata Wisińska i Jolanta Witowska. Nie wziął udziału w głosowaniu Jacek Kawka, a nieobecny był Ireneusz Sochaj.
Gryfińskie dochody ogółem zrealizowano w kwocie 141,481 mln zł (98,95% planu), z tego bieżące 138,257 mln (99,3%) i majątkowe 3,223 mln (87,2%). Wydatki wyniosły 134,378 mln (96,3% planu), w tym bieżące 125,899 mln (96,9%) i majątkowe 8,480 mln (87,7%). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7,103 mln (aż 207,25% planu), a zadłużenie na koniec 2017 r. wynosiło 48,376 mln. Uzyskane przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,271 mln zł) nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (6,092 mln), dlatego RIO poddaje pod rozwagę Rady Miejskiej ustalenie opłat za śmieci na poziomie umożliwiającym zbilansowanie kosztów.


Stare Czarnowo
26 czerwca wójt Marzena Grzywińska jednogłośnie dostała absolutorium (w czasie głosowania nieobecnych było dwóch radnych). Ubiegłoroczne dochody osiągnęły 18,371 mln zł (czyli 101,35% planu), w tym bieżące 18,189 mln (104,1%) i majątkowe 0,183 mln (zaledwie 28% planu). Wydatki to 18,699 mln zł (91,4%), z tego bieżące 15,281 mln (91,3%). Na inwestycje wydano 3,417 mln (91,6%). Deficyt miał wynieść 2,335 mln, ale ostatecznie było tylko 327 tys. Zadłużenie na koniec 2017 r. wyniosło 1,103 mln.


Powiat
Na sesji Rady Powiatu Gryfińskiego 28 czerwca jednogłośnie udzielono absolutorium staroście Wojciechowi Konarskiemu i zarządowi. Dochody zrealizowano w kwocie 82,444 mln zł, co stanowi 101,7% planu, z tego dochody bieżące 74,379 mln (101,2%) i majątkowe 8,064 mln (106,3%). Wydatki doszły do 79,315 mln (95%), w tym bieżące 70,809 mln (95,3%) i majątkowe 8,506 mln (91,9%). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3,129 mln, choć planowano 2,467 mln deficytu. Wynik operacyjny (czyli różnica między bieżącymi dochodami a wydatkami) jest dodatni i wynosi 3,571 mln zł, mimo że planowano 0,796 mln ujemnego. 31 grudnia dług powiatu wynosił 10,041 mln zł.
Robert Ryss

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska