Dzisiaj jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 50 z dnia 11.12.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ciąg dalszy kłopotów z mieszkaniem b. burmistrza
Czy będzie nowy przystanek kolejowy?
Dwa kawałeczki uratowane
Kto w komisjach?
Ślubują i rezygnują
Z wizytą w Katalonii
Sport

Dwa kawałeczki uratowane

Niedługo zakończyć się ma remont 68-metrowego odcinka średniowiecznych murów miejskich w Chojnie (przy boisku Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych). Inwestycję prowadzi powiat gryfiński, bo do niego należy ten teren. Wojewódzki konserwator zabytków przekazał na ten cel 23 tys. zł, a cały koszt oszacowano na blisko 146 tys. Prace wykonuje miejscowa firma Łukasza Nazimka.

Kończący się remont koło Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Jest to pierwszy etap zadania pod nazwą „Zabezpieczenie i odbudowa części zachodniej murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową”. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę budynku gospodarczego, odgrzybienie i oczyszczenie muru, jego przemurowanie i uzupełnienie, wykonanie ceglanego zadaszenia muru, budowę drewnianej konstrukcji zadaszenia baszty (czatowni), spoinowanie muru.
Realizację kolejnego etapu powiat planuje na przyszły rok. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek o dofinansowanie drugiej części zadania. Pozwoliłoby to na wyremontowanie całości tego odcinka murów, którego właścicielem jest powiat.

Wyremontowany fragment za kościołem św. Trójcy

Kilka tygodni temu zakończył się prowadzony przez gminę remont ok. 90-metrowego odcinka murów za kościołem św. Trójcy. Na ten cel Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Chojnie 300 tys. zł dotacji, a gmina dołożyła 150 tys. Wykonawcą była szczecińska firma Konsart.
(tekst i fot. rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska