Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 36 z dnia 03.09.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
nr 1000
Nowy rok i nowe boisko
Fotograficzne i muzyczne rarytasy
Integracyjne zmagania
Zabawmy się w demokrację
Ośrodek prawie gotowy
Typowanie do Bocianów
Integracja przez sport
Zbiórka telefonów
Sport

Integracyjne zmagania

Od 23 do 25 sierpnia trwały w Chojnie doroczne Dni Integracji. Jak zwykle przyjechało wielu dostojnych gości, a wśród nich senator Sławomir Preiss, arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga, duchowni katoliccy i protestanccy z Polski, Niemiec i Danii, przewodniczący Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego Peter Helbich, wielu przedwojennych mieszkańców miasta. Przybyli też samorządowcy z różnych stron kraju: honorowy prezes Unii Miasteczek Polskich - burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys (Unii przewodzi teraz wiceburmistrz Chojny Wojciech Długoborski), burmistrz Łęczycy Andrzej Olszewski, wicestarosta łęczycki Krystyna Pawlak, wójt Raciechowic Marek Gabzdyl.

Arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina
i biskup Peter Fischer-Moller z Roskilde
Szczególnym punktem tegorocznych Dni Integracji była konferencja „Ekologia ducha” z udziałem duńskich i polskich duchownych na czele z abp. Dzięgą. Ekologia i religia raczej nie szły dotąd w zgodnej parze, gdyż w naszej tradycji zbyt jednostronnie przywiązani jesteśmy do wskazania z Księgi Rodzaju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Obecnie częściej potrafimy dostrzegać związek harmonii środowiska naturalnego z harmonią ludzkiego ducha. Częściej też mówi się o grzechu ekologicznym.
Prof. Jan Szyszko
Pochodzący z Gryfina, a mieszkający od lat w Danii ks. Jan Zalewski już w latach 90. próbował w swej ówczesnej parafii w Wisełce na Wolinie krzewić ideę zielonego Kościoła, choć wtedy jeszcze tego tak nie nazywano. Przywołał Jana Pawła II, który w encyklice „Centesimus annus” napisał: „U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego leży błąd antropologiczny, niestety, rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek mniema, że może samowolnie rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga, przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać”.
Na chojeńskiej konferencji swymi ekoduchowymi doświadczeniami dzielił się bp Peter Fischer-Moller z duńskiego Roskilde. Na koniec postulował, by włączyć kilka parafii z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do międzynarodowego programu „Zielony Kościół”.
Jednym z referentów był prof. Jan Szyszko - w latach 2005-2007 minister środowiska. W swym wykładzie o Polsce jako przykładzie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju chwalił polską gospodarkę leśną, która nawet w latach PRL nie miała charakteru rabunkowego. Dzięki temu, mimo wycinek drzew, lasów mamy coraz więcej.
Prezes Terra Incognita Paweł Migdalski wręcza dyplom
honorowego członkostwa Reinhardowi Simonowi
Do wątków harmonii ducha i środowiska nawiązał też dzień później w czasie XXIV nabożeństwa ekumenicznego w kościele Mariackim ewangelicki biskup Rolf Koppe z Getyngi. Stwierdził, że praktyczny ekumenizm jest duchową samoorganizacją, a samoorganizacja jest istotą życia zarówno biologicznego, jak i psychicznego.
Nadprogramową niespodzianką był występ rosyjskiego zespołu Legenda
z Kaliningradu, który do 1945 r. nazywał się tak jak Chojna, czyli Königsberg
Podczas porannej uroczystości na cmentarzu ku pamięci zmarłych mieszkańców miasta pastor Helmut Strecker z Hanoweru zacytował List św. Pawła do Hebrajczyków o tym, że krew Chrystusa przemawia mocniej niż krew Abla, czyli że duch pojednania jest silniejszy niż duch zemsty.
Pomerania Ensemble śpiewał utwory m.in. kompozytorów pomorskich,
a także chojeńskiego twórcy Augusta Wilhelma Prachta (1763-1824)

Podczas dokonanego przez burmistrza Adama Fedorowicza otwarcia Dni Integracji Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie nadało swe honorowe członkostwo dyrektorowi teatru UBS w Schwedt Reinhardowi Simonowi. Jego placówka jest bardzo otwarta nie tylko na polskich widzów (zwłaszcza dzieci), ale także na polską sztukę i historię. Teatr w Schwedt kolejny raz przygotowuje inscenizację „Romea i Julii”, w której Kapulettich grać będą Polacy, a Montekich Niemcy. Przed laty Julię grała tu młodziutka wówczas Agnieszka Grochowska - dziś znana aktorka (m.in. świetna rola w nominowanym do Oscara filmie Agnieszki Holland „W ciemności”).
Laudację wygłosił Przemysław Konopka, podkreślając ponaddwudziestoletnie zaangażowanie Simona w integrację Polaków i Niemców na pograniczu w dziedzinie kultury i sztuki. Od początku realizował on przedstawienia dotyczące obu narodów, nie unikając trudnych tematów. W UBS wystawia się też polskie dramaty z udziałem naszych aktorów. Są również dyskusje po spektaklach i seminaria.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska