Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 49 z dnia 03.12.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Lustracja w Trzcińsku-Zdroju
Wojewoda w Chojnie o drogach
Najlepsza fryzura w Polsce
Pieniądze na rekultywację
Historia stara i nowa
Podziękowania dla skarbniczki
Strażacy bez kompleksów
Znów bez zgody na nowe stawki za wodę i ścieki
Gryfińskie teatry w kraju
Laury recytatorek
Zakończenie współpracy z Holendrami
Sport

Pieniądze na rekultywację

Umowę na dofinansowanie rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaliskach podpisał 26 listopada w Chojnie wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Ze strony gminy dokument podpisał Zbigniew Hippmann - prezes miejscowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które wykona to zadanie. Obecna była także wicedyrektorka Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Agnieszka Dębicka (pochodząca z Nawodnej). Korzystając ze słonecznej pogody, umowę podpisano w plenerze: przed chojeńskim ratuszem w obecności burmistrza Adama Fedorowicza.
Składowisko w podchojeńskich Kaliskach funkcjonowało od 1997 r. Wraz ze strefą ochronną zajmuje 7 hektarów. Wymagana przepisami rekultywacja kosztować będzie 2,591 mln złotych, z czego 1,580 mln wyniesie wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja przewiduje wykonanie okrywy rekultywacyjnej, na której posiana zostanie trawa i inne rośliny. Musi być też zainstalowany system odgazowania odpadów.

Umowę podpisują wicemarszałek Jakubowski i prezes Hippmann.
W środku wicedyrektor Dębicka, z lewej burmistrz Fedorowicz
Rekultywacje terenu składowisk przeprowadza się, by ograniczyć zanieczyszczenia emitowane do powietrza, wód i gleby oraz by przywrócić zdewastowanym gruntom wartości przyrodnicze. Chodzi też o uniemożliwienie wybuchu gromadzącego się w wyniku rozkładu substancji organicznych metanu oraz zabezpieczenie terenu przez samozapłonem i pożarem.

Prace w Kaliskach ruszyć mają w styczniu, a zakończenie planuje się na marzec 2015 roku. Jak powiedział nam wicemarszałek Jakubowski, województwo idzie w stronę rekultywacji wszystkich składowisk na swoim terenie. Jest ich jeszcze 27. Podpisano już wiele umów.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska