Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 51 z dnia 17.12.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ośrodek w Krajniku otwarty
Skutki huraganu
Przejazd pod lupą
Na inwestycje ekologiczne
Mniej papierosów do Niemiec
Aktywna dwunastka
Konkurs Wiedzy o Europie
Pomoc dla bezdomnych
Sport

Na inwestycje ekologiczne

Kolejne pieniądze - tym razem 28 milionów złotych na działania prośrodowiskowe otrzymają gminy Pomorza Zachodniego lub ich zakłady budżetowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie otrzymają łącznie 33 inwestycje. To efekt przeprowadzonych w czerwcu i lipcu konkursowych naborów wniosków na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, a także wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Na gospodarkę wodno-ściekową, w grupie 20 zakwalifikowanych do współfinansowania, jednym z największych przedsięwzięć jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie w gminie Banie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla tej gminy. Całkowity koszt wynosi (z VAT) 5 626 395 zł, a kwota pomocy 3 063 629 zł. Ponadto z naszego powiatu na budowę kanalizacji w Zielinie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach przeznaczono z PROW 1 438 652 zł (cały koszt inwestycji to 2 869 921 zł), na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Chojna 319 801 zł (łączny koszt 524 474) i na przydomowe oczyszczalnie w gminie Moryń 147 404 zł (cały koszt 241 743). Łącznie na 20 inwestycji w całym województwie dofinansowanie wynosi 23 388 582 zł.

W dziedzinie gospodarki odpadami (m.in. zakup sprzętu, pojazdów i pojemników na odpady) wybrano w województwie 7 inwestycji (dofinansowanie łącznie 728 tys. zł), a w kategorii odnawialnych źródłach energii (np. montaż lamp solarowych czy budowa elektrowni słonecznych) - 6 przedsięwzięć (3,521 mln zł). W tych dwóch grupach nie ma gmin z powiatu gryfińskiego.

Był to drugi w tym roku nabór wniosków w tym programie. W pierwszym wsparcie na ponad 20 mln zł dostało 27 podmiotów.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska