Dzisiaj jest poniedziałek, 18 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 32 z dnia 11.08.2015

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
To już zapewne rekord
Na Gotyckim Szlaku
Jeden do zera dla ABJ
Twarde warunki byłych partnerów
Wkrótce wybory w Trzcińsku
Jak walczyliśmy z Jagiełłą
Dom seniora w Lagunie
Bańskie Spotkania z Historią
Pożegnanie kombatanta
Jak żyć zdrowiej?
Sport

Jak żyć zdrowiej?

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie razem z partnerami z Czech i Rumunii realizują projekt „More active, more healthy” w ramach programu Erasmus+. Od 20 do 25 lipca w Chojnie trwało spotkanie partnerów projektu. Jego uczestnikami byli młodzi ludzie w wieku od 15 do 20 lat z trzech krajów: Polski (Chojna), Czech (Sušice) i Rumunii (Siret). Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych Europejczyków, lecz nie tylko. 30 młodych ludzi i 6 dorosłych koordynatorów brało udział w zajęciach na temat dbałości o swoje ciało. Edukacja zdrowotna jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego świata i na pewno ma bardzo duży wpływ na długość ludzkiego życia. W zajęciach stosowano metody nauczania pozaformalnego: gry sportowe, zabawy integracyjne, warsztaty, dyskusje panelowe, prezentacje multimedialne. Młodzież mogła dowiedzieć się o mniej popularnych formach rekreacji (np. o karate, jodze, slackline’ie i bulach) oraz spróbować w nich swych sił.

Uczestnicy przedstawili wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w ich rodzinnych miastach. Dotyczyły one aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych mieszkańców Chojny, Sušic i Siretu. Skupiono się m.in. na ryzyku chorób związanych z siedzącym trybem życia. Jednym z głównych poruszanych problemów był stres, który ma wielki wpływ na zdrowie. Podczas specjalnych warsztatów uczniowie uczyli się radzić sobie z nim. Innym punktem spotkania był warsztat asertywności: młodzi ludzie uczyli się, jak i dlaczego należy niekiedy powiedzieć „nie”.

Z dodatkowych zajęć można wymienić np. marsz nordic walking z mieszkańcami Krzymowa. Ponadto uczniowie przygotowali logo projektu. Kulminacją projektu była impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców Chojny. Ponadto koordynator projektu Janusz Cezary Salamończyk poprowadził szkolenie z organizacji takiego międzynarodowego wydarzenia.
(m)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska