Dzisiaj jest czwartek, 27 lutego 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 37 z dnia 10.09.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Prośba o przebaczenie
Międzynarodowe manewry w Chojnie
Urodzinowy Dzień Zabytków
Wojewódzka starościna
Zamczyska czar, rycerstwa gwar
Zamczysko odkryte
„Norymberga” w Schwedt
Sport

Wojewódzka starościna

Anna Glińska
Anna Glińska - rolniczka z Planów (gmina Mieszkowice) została zaproszona przez marszałka województwa do pełnienia honorów starościny wojewódzkich dożynek, które odbędą się w sobotę 14 września w Trzebiatowie. Samorząd województwa jest współorganizatorem tej imprezy, przygotowywanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gryficach i z gminą Trzebiatów.

Anna Glińska została w ten sposób uhonorowana - jak się wyraziła szefowa Wydziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Damiana Nowak - za swe zaangażowanie i zasługi dla zachodniopomorskiego rolnictwa i wsi. Jest przedstawicielką gminy Mieszkowice w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej, zaangażowaną m.in. w tworzenie nowej ustawy o prawie łowieckim, która służyłaby zarówno myśliwym, jak i rolnikom. Przypomnijmy, że szacowanie czynionych przez dziką zwierzynę szkód w rolnictwie bywa często przyczyną konfliktów między rolnikami a kołami łowieckimi. A. Glińska zna obie strony medalu, gdyż jest zarówno rolniczką (od blisko 30 lat prowadzi z mężem gospodarstwo rolne), jak i myśliwym. – Jest to szeroki temat, ale na pewno powinien powstać Fundusz Odszkodowawczy, zbudowany m.in. ze środków z budżetu państwa oraz ze składek kół łowieckich – mówi.

To niejedyny wyraz uznania dla jej zaangażowania, albowiem Anna Glińska jest też kandydatką PSL w wyborach do sejmu, które odbędą się 13 października. Z tej samej listy kandyduje również m.in. wójt Widuchowej Anna Kusy-Kłos.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska