Dzisiaj jest czwartek, 28 maja 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 01.10.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Szansa na unijne pieniądze!
Chcą łączyć instytucje
Wprowadzenie do historii chojeńskich Żydów
Nieziemskie i ziemskie atrakcje
Zielona nie do poznania
Sport

Zielona nie do poznania

Oficjalne otwarcie ulicy Zielonej w Chojnie po przebudowie (czy raczej budowie niemal od podstaw) nastąpiło 25 września. Przypomnijmy, że od ćwierć wieku domagali się tego ludzie mieszkający przy tej gminnej drodze. Położona jest w małym i spadzistym wąwozie, a gliniastą nawierzchnię rozmywała każda ulewa. Dochodziło do sytuacji, że lokatorzy mieli trudności z wyjechaniem ze swych posesji, a w ubiegłym roku deszcze wyżłobiły tak głębokie dziury, że zmieściłby się dorosły człowiek. W dodatku glina spływała na skrzyżowanie ul. Zielonej ze Słowiańską i Traktem Pyrzyckim, stwarzając zagrożenie dla kierowców.


Przez blisko 25 lat każdy burmistrz obiecywał remont, ale dopiero teraz nie skończyło się na słowach. Istotnym czynnikiem było zdobycie przez gminę dużego dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kosztorys inwestorski zakładał wartość przedsięwzięcia sięgającą blisko 1,6 mln zł, ale po przetargu (wygranym przez firmę Dankom Daniela Błażkiewicza z Lisiego Pola) koszty obniżyły się do 1,164 mln, z czego 80 procent stanowi dotacja ministerialna.

Obecnie ulica Zielona jest nie do poznania. Na odcinku ok. 500 metrów położono betonową kostkę brukową, wykonano kanalizację deszczową (równolegle gmina za własne 245 tys. zł zbudowała kanalizację sanitarną), wjazdy na posesje, pobocza (szerokości 40 cm z ażurowych płyt wypełnionych żwirem, co ułatwi przechwytywanie wody), zamontowano ledowe lampy. Skarpy wyprofilowano i splantowano, zabezpieczając je palisadą z betonowych bloczków. Zamontowano dwa progi zwalniające.

Prace rozpoczęto w czerwcu, a zakończono miesiąc przed terminem, dzięki – jak powiedział Daniel Błażkiewicz – dobrze przygotowanemu projektowi.
W otwarciu uczestniczyli m.in.: burmistrz Barbara Rawecka, jej zastępca Marcin Pisanko, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Karwan, radni. Pismo gratulacyjne od wojewody Tomasza Hinca odczytał jego przedstawiciel. Stwierdzono tam, że remont tej ulicy to przykład dobrego współdziałania administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego.

Ulica jest malowniczo położona, a przebudowa dodała jej kolejny walor. Oprócz dotychczasowych domów jednorodzinnych powstają tam następne.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska