Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 13 z dnia 24.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Żegnamy się z Wami po 30 latach
Pożegnanie z gazetą
Chojeńska mediapolis
Kalendarium „Gazety Chojeńskiej”
Stan epidemii i nowe obostrzenia
Konsultant wojewódzki o kontakcie z przychodniami
Jak podczas pandemii działa sąd?
Czas wirtualnych przyjaciół
Między wiarą a fanatyzmem
Operacja uratowała mu życie,
ale nie może wrócić do domu

Sport

Kalendarium „Gazety Chojeńskiej”

* Wrzesień 1989. Ukazuje się pierwszy numer biuletynu informacyjnego Chojeńskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Komitet działał już od wiosny tego roku, organizując przed 4 czerwca kampanię wyborczą kandydatów „S” do parlamentu. Od września do grudnia ukazały się cztery numery biuletynu. Redagowane były przez przyszłego redaktora naczelnego „GCh” Roberta Ryssa i stanowiły zalążek gazety.

* 25 marca 1990. Z taką datą (w rzeczywistości trafił do czytelników kilka dni wcześniej) ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika „Gazeta Chojeńska” – w odbijanym na ksero nakładzie 300 egzemplarzy i objętości czterech stron A4. Kosztował 300 starych zł. Na pierwszej stronie zamieściliśmy cytat z Lwa Tołstoja: „Opinia społeczna jest milion razy silniejsza od wszelkich praw i wojsk”. Drugi numer miał już nakład 500 egzemplarzy, a czwarty 700.

* 23 września 1990. Dziesiąty numer ukazuje się bez znaczka „Solidarności” w winiecie. Zrezygnowaliśmy z niego sami na znak solidarności z „Gazetą Wyborczą”, której prawo do używania emblematu odebrały kontrowersyjną decyzją władze NSZZ „S”. Nasz list w tej sprawie publikuje 3 października „Gazeta Wyborcza”.

* 2 grudnia 1990. Osiągamy nakład 1000 egzemplarzy.

* 10 stycznia 1991. Przestaje istnieć dotychczasowy wydawca gazety – Chojeński Komitet Obywatelski (uległ samorozwiązaniu, tak jak inne w kraju). Nowym wydawcą staje się spółka cywilna „Gazeta Chojeńska”, założona przez zespół redagujący pismo od początku jego istnienia. Pracujemy bez żadnych honorariów.

* 24 marca 1991. Pierwszy numer przygotowany za pomocą komputera. Dotąd gazeta powstawała na niesprawnej maszynie do pisania, a tytuły dorysowywaliśmy ręcznie.

* 8 września 1991. Zaczynamy sami drukować na starej maszynie offsetowej, przekazanej nam przez zaprzyjaźnioną drukarnię ze Schwedt.

* 15 stycznia 1992. W naszej winiecie pojawia się podtytuł „Dwutygodnik Ziemi Chojeńskiej”.

* Marzec 1992. Po raz pierwszy zostajemy uhonorowani wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie dla Prasy Lokalnej, zorganizowanym przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (nagrodą jest ręczny skaner).

* Marzec 1993. Opanowujemy technikę naświetlania płyt offsetowych. Od tego momentu sto procent czynności przy redagowaniu, drukowaniu i kolportowaniu gazety wykonujemy własnymi rękami na własnym sprzęcie.

* Październik 1993. Nakład osiąga 2000 egzemplarzy.

* Listopad 1993. Nasza gazeta jako jedyna spośród małych polskich gazet lokalnych w Polsce bierze udział pod Poczdamem w niemiecko-polskiej konferencji dziennikarzy pod hasłem „Wizerunek sąsiada w prasie terenów przygranicznych” – obok takich tytułów, jak „Die Zeit”, „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”. Odtąd nasz udział w podobnych transgranicznych seminariach staje się regularny, a artykuły z „Gazety Chojeńskiej” prezentowane są w przeglądach prasy polskiej i niemieckiej, przygotowywanych przez Biuro ds. Euroregionu.

* 6 kwietnia 1994. Z okazji ukazania się setnego numeru ówczesny wojewoda Marek Tałasiewicz napisał o nas m.in.: „»Gazeta Chojeńska« jest dobrze redagowana. Zamieszcza materiały mające istotne znaczenie dla tych członków społeczności, którzy są zaangażowani w sprawy publiczne”. A wiceprezes Polskiego Radia w Szczecinie Alina Głowacka dodała: „Materiały w niej zamieszczane, choć bardzo lokalne, osiągają pewien pułap uniwersalizmu, co czyni je interesującymi dla czytelnika spoza Chojny. Wiele z nich cytowaliśmy na antenie”.

* 12 czerwca 1994. Po raz drugi nagradza nas Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Na Uniwersytecie Warszawskim odbieramy nagrodę (pakiet profesjonalnego oprogramowania) w III Konkursie dla Prasy Lokalnej.

* Sierpień 1994. Z okazji 750-lecia Chojny przygotowujemy i wydajemy broszurę pt. „Początki Chojny na tle dziejów Słowiańszczyzny zachodniej”. Recenzent „Kuriera Szczecińskiego” ocenił ją jako „cenną publikację, bardzo bogatą merytorycznie i przystępnie opracowaną”.

* 30 kwietnia - 3 maja 1995. Z okazji 5-lecia naszej gazety w Chojnie wystąpił m.in. zespół Big Day. Imprezy relacjonowało na żywo Polskie Radio.

* 6 marca 1996. Zwiększamy objętość do 14 stron, a wkrótce do 16 (od 11 grudnia już na stałe).

* 20 grudnia 1996. Ogólnopolski Magazyn „Gazety Wyborczej” zamieszcza obszerny reportaż o Chojnie pióra Pawła Smoleńskiego. Istotne fragmenty dotyczą „Gazety Chojeńskiej”.

* 27 czerwca 1997. Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy „Pod Stereotypami”, którego współzałożycielem jest redaktor naczelny „GCh”, został nagrodzony przez ministrów spraw zagranicznych RFN i Polski.

* 29 października 1997. W związku z zapowiedziami powrotu przez nowy rząd do reformy powiatowej, wchodzimy z naszą gazetą do Dębna (planowany powiat chojeński obejmował również tę gminę).

* 10 grudnia 1997. Po raz pierwszy nasza gazeta ukazuje się z wkładką pt. „Z Dębnowskiego Ratusza”, która pojawia się regularnie aż do rozejścia się dróg Chojny i Dębna (do czerwca 1998).

* 18 marca 1998. „Gazeta Chojeńska” osiąga najwyższy w swej historii nakład 3000 egzemplarzy! Później, po przejściu na tygodnik, ustabilizował się on na poziomie ok. 2000 egz.

* 15 lipca 1998. Od tego dnia jesteśmy na rynku gryfińskim, gdyż ostatecznie rząd zdecydował, iż Chojna wraz z okolicznymi czterema gminami znajdzie się w powiecie gryfińskim. Jednak czytelnicy z Dębna przez dłuższy czas nie pozwalali nam całkiem wycofać się z ich miasta.

* 12 sierpnia 1998. Zmieniony podtytuł brzmi teraz „Dwutygodnik Powiatu Gryfińskiego”.

* 9 września 1998. Z dwutygodnika staliśmy się tygodnikiem.

* 24 października 1998. Już trzeci raz „Gazeta Chojeńska” została uhonorowana w Ogólnopolskim Konkursie dla Niezależnej Prasy Lokalnej, organizowanym przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Nagrodą jest pakiet wydawnictw multimedialnych.

* 9-10 czerwca 2000. Robert Ryss uczestniczy w stolicy Białorusi w seminarium „Dziennikarze w budowie społeczeństwa obywatelskiego”. Jest to jednocześnie promocja „Poradnika białoruskiego dziennikarza”, który kilka tygodni wcześniej ukazał się w języku białoruskim (nasz naczelny jest autorem dwóch rozdziałów).

* 16 czerwca 2000. Na 10-lecie „Gazety Chojeńskiej” nastąpiło otwarcie naszej nowej siedziby przy ul. Żółkiewskiego, wybudowanej z dochodów pochodzących wyłącznie ze sprzedaży gazet i reklam.

* 21 czerwca 2000. Publikujemy w gazecie pierwszą część trzymiesięcznego cyklu „Chojeńskie getto”, czyli wspomnień 15-letniego Niemca z lat 1945-47. Cykl wywołał duży rezonans w kraju i za granicą, bo okazało się, że jesteśmy polskimi prekursorami w publikowaniu wspomnień niemieckich mieszkańców. Cykl zaowocował obszernymi artykułami o „Gazecie Chojeńskiej” w tak prestiżowych czasopismach, jak „Tygodnik Powszechny” czy „Die Welt”, a także telewizyjną audycją w serii „Kowalski spotyka Schmidta”.

* 4 listopada 2000. Czwarty raz zostajemy uhonorowani w Ogólnopolskim Konkursie dla Niezależnej Prasy Lokalnej. Tym razem odbieramy w Warszawie „nagrodę specjalną za nieustępliwe trwanie przy wartościach obywatelskich” oraz dyplom od prezesa Rady Ministrów i ministra kultury.

* 14 marca 2002. Robert Ryss zostaje laureatem Srebrnej Kaczki w konkursie „Publicysta Roku”, organizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP w Szczecinie.

* 7 września 2002. Ukazuje się kolejny duży artykuł Pawła Smoleńskiego w „Gazecie Wyborczej” o Chojnie i „Gazecie Chojeńskiej”.

* Od sierpnia do listopada 2007 roku, w ramach dyskusji o relacjach między tożsamością lokalną i regionalną a patriotyzmem, publikujemy cykl tekstów autorów z regionu, zapoczątkowany artykułem „Czy bitwa pod Cedynią była pod Cedynią?”. Dyskusja zakończyła się debatą 29 listopada 2007 w Cedyni z udziałem większości autorów oraz prof. Władysława Filipowiaka i władz miasta.

* Marzec 2011. Opublikowana w „Roczniku Chojeńskim” rozmowa Roberta Ryssa z Eckehartem Ruthenbergiem pt. „Dużych cmentarzy nie kocham” została nominowana do prestiżowej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej jako jeden z trzech polskich tekstów.

* Listopad 2011. Rozpoczęliśmy na łamach długą batalię o ratowanie zabytkowych murów miejskich Chojny (do 2020 roku wyremontowano trzy krótkie odcinki).

* 21 maja 2015. Premiera wydanej przez Książnicę Pomorską i stowarzyszenie Terra Incognita książki „Iść po granicy”, będącej wyborem tekstów redaktora naczelnego „Gazety Chojeńskiej” z lat 1990-2015.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska