Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku

Druk wielkoformatowy

Dokumentację plotujemy z dyskietek, płyt CD, flashdisków czy załączników przesyłanych e-mailem (adres: [email protected])

Plotujemy:
- projekty,
- rysunki techniczne,
- mapy,
- plany,
- plakaty,
- schematy,
- i inne

Format wydruku A4 - A0 (możliwe również formaty niestandardowe)
Plotowanie czarno-białe

Szerokość druku do 841 mm. Maksymalna długość do 15 metrów.
Cyfrowa jakość wydruku
Możliwość dowolnego skalowania wydruku

Akceptowanym przez nas sposobem, który dodatkowo będzie wygodnym dla Państwa jest przygotowanie rysunków wielkoformatowych jako plik z rozszerzeniem *.plt W pliku tym zapisane są komendy do plotera.
Aby przygotować taki plik w pierwszej kolejności należy ściągnąć odpowiedni sterownik dla programu AutoCAD - pobierz dla systemu Windows 2000 i XP
Następnie uruchomić program i zainstalować sterownik drukarki OCE9400 jako kolejna drukarka w systemie.
Podczas druku w programach należy wybrać drukarkę OCE9400 i wybrać drukowanie do pliku ("print to file"). W wyniku tej operacji uzyskamy plik z rozszerzeniem *.plt

Dodatkowo drukujemy w formatach PDF i TIFF.

2020 ©  Gazeta Chojeńska